Conversa amb Esperança Esteve (PSC) sobre l'impuls a la innovació social

11/20/2011

L’últim esmorzar organitzat per UpSocial per promoure la innovació social a la propera legislatura va tenir lloc divendres 18 de novembre amb la participació d’Esperança Esteve, candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a les properes eleccions generals del 20N.

Esperança Esteve va exposar el que el govern central ha fet fins ara i el que planifica de cara al futur en temes d’economia social i emprenedoria, per després dialogar sobre el que resta per fer.

Fa 8 anys es va començar a treballar en introduir el tema de les empreses d’inserció laboral, creant un grup de treball amb Carles Campuzano (CiU) i Joan Tardà (ERC). La llei d’economia social va ser-ne el resultat. Aquesta llei és un marc generalista per poder-la anar adaptant amb el temps quan sorgeixen coses noves com pot ser l’emprenedoria social.

En quan a futur, el PSC es planteja:

  • Millorar la Llei de Mecenatge, s’ha de canviar per ajudar millor a les entitats socials i a la emprenedoria social.
  • Qualsevol projecte amb impacte social que pugui optar en bonificacions de Seguridad Social.
  • Recolzar la creació de clústers en l’àmbit social per poder ser més competitius i eficaços.
  • Potenciar la democràcia econòmica i donar més importància a la responsabilitat social de les empreses.

Jorge Rovira, de Bee Honey, va fer una reflexió sobre la problemàtica del marc legal, on els emprenedors socials no troben un model clar que els identifiqui. Això genera molta confusió entre inversors, clients, proveïdors i fins i tot dins de l’administració pública. Reclama doncs alguna figura jurídica adequada, seguint els models de països com ara França, el Regne Unit o els Estats Units.

Jordi Mayals de l’Estoc, apunta que no només el concepte sense ànim de lucre genera impacte social sinó que hi ha altres valors que s’haurien d’avaluar, com pot ser la reducció de despeses per l’administració per els colaterals que pot generar no tenir aquests serveis.

Mamen Salcedo, de Fundació Itinerarium, va plantejar la necessitat de posar en comú els diferents actors (universitat, empresa privada, fundacions, administracions públiques, etc.) al voltant de grans projectes que requereixin el millor de cada un dels actors. Els projectes de la seva fundació a Amèrica Llatina han tingut gran èxit quan convocant a tots els actors involucrats al voltant d’una taula.

Esperança Esteve es va oferir a respondre molts d’aquests comentaris i suggeriments a través d’iniciatives legislatives en els propers mesos, sobretot a través de la Llei d’Economia Social. Considera que val la pena dimensionar aquest nou sector que està sorgint al voltant de l’emprenedoria social. Això es podria treballar juntament, per exemple, amb Carles Campuzano (CiU) i Joan Tardà (ERC).

Com a conclusió, va proposar continuar treballant plegats després del 20N per avançar en tots els temes plantejats. A partir del mes de gener, quan el Congrés de Diputats començarà a ser operatiu.