Presentem innovacions col·laboratives a la Jornada Anual de l'Institut d'Innovació Social

02/25/2015

L'Institut d'Innovació Social d'Esade organitza la vuitena edició de la seva Jornada Anual, aquest any dedicada a la innovació social col·laborativa, amb l'objectiu d'analitzar com aquests models poden ajudar-nos a ser més eficients que els models basats en recursos tradicionals. Aquest nou paradigma, sorgit a l'abric de la crisi i a la falta d'incentius fiscals, ha fet replantejar-se els models de gestió tradicionals i anar a la recerca de models disruptius que facin avançar, en aquest nou paradigma social, a les nostres oenegés, empreses i organitzacions amb impacte social. 

La cita és el dijous 26 de febrer i la conferència plenària estarà a càrrec de Simon Willis, director general de The Young Foundation, qui abordarà la qüestió si "Pot la innovació social donar resposta als nostres majors reptes?".


L'equip d'UpSocial estem convidats a organitzar la sessió Elevator Pitch, moderada per Miquel de Paladella i en la qual coneixerem models col·laboratius que aconsegueixen un ús més eficaç i eficient de diversos recursos.

Les cinc innovacions que es presenten són un exemple tangible del canvi de paradigma que implica la col·laboració: l'eliminació d'intermediaris, el valor de l'ús enfront de la propietat, la tecnologia com amplificadora de processos i una clara aposta per l'enfortiment de les relacions interpersonals. També permeten reflexionar sobre la diversitat d'actors que poden exercir un rol actiu en aquest canvi.

Elevator Pitch session

Model francès d'intercanvi directe entre consumidors i productors de proximitat que empodera la seva relació. Aconsegueix un preu més just per a ambdues parts i genera un espai de trobada i intercanvi entre els participants, anomenat Colmena. Han eliminat les barreres al consum ecològic i de km 0.

Justine Cattacin, qui s'encarrega de desenvolupar la xarxa i donar suport als responsables que estan obrint un Colmena.

Plataforma online que facilita el finançament entre parells. Un nou model de crèdit que aposta per l'eliminació d'intermediaris i un sistema bancari més humà a través de la creació d'entorns de confiança que permeten prestar petites quantitats de diners entre persones.

Jean Claude Rodriguez-Ferrera és cofundador de Puddle a San Francisco. També va crear ACA, l'Associació de Comunitats Autofinançades a Espanya, i és emprenedor social de la xarxa Ashoka. Puddle és la seva idea per desenvolupar un model tecnològic capaç d'escalar i multiplicar l'impacte de les CAF.
 

Projecte dirigit a trencar l'aïllament social de les persones majors a través de l'enfortiment de la seva xarxa personal i la seva coordinació. Una aliança d'entitats liderada per l'Ajuntament de Barcelona, el projecte va guanyar al setembre del 2014 el primer premi del Bloomberg Mayors Challenge. Gràcies a l'ús de la tecnologia, es pretén aprofitar i optimitzar l'ús de petites unitats d'ajuda que molta gent, família, amics, veïns, treballadors socials i voluntaris està disposada a prestar.

Ramon Sanahuja és director d'Innovació Social de l'Ajuntament de Barcelona, i responsable d'aquest projecte de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.

Model d'habitatge basat en el pagament per ús que potencia la flexibilitat, a través d'edificis que combinen pisos, espais comuns i infraestructures que donen serveis comuns. Permet un accés flexible a l'habitatge per adequar-se a les necessitats canviants de les persones al llarg de la seva vida. Aquest model potencia la creació d'un ecosistema habitacional que genera comunitat.

Mariona Soler, interiorista barcelonina, és la creadora d'aquest model que promou tant a nivell local com a internacional, on també comença a ser reconegut.

Nexe col·laboratiu P2P que facilita l'intercanvi entre autors i traductors amb l'objectiu de disseminar idees valuoses. Una plataforma cooperativa que elimina intermediaris en els serveis de traducció i que promou canals de comunicació entre autors i públic.

Arianne Sved forma part d'aquest col·lectiu, com a traductora, intèrpret i correctora/editora en diversos camps professionals −periodisme, cinema, acadèmia, belles arts, ciències i màrqueting entre uns altres− en formats tant escrits com a audiovisuals.