Innovacions per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb capacitats diferents

Hem finalitzat la fase d’investigació de solucions innovadores que permetin a les persones amb discapacitat accedir a llocs de treball d'alt valor afegit.

Es tracta d’iniciatives relacionades amb el desenvolupament d’habilitats especials, actituds i coneixements que permetin a aquestes persones accedir a llocs de treball tradicionals o de nova creació, o mecanismes de suport laboral per aconseguir i mantenir un lloc de treball. Però, sobre tot, són iniciatives enfocades en aprofitar les capacitats especials de les persones amb alguna discapacitat.

La recerca es va dur a terme a través de dos mecanismes paral·lels: per una banda es van buscar innovacions entre les més de 5.000 innovacions que formen part de les principals xarxes d’innovacions socials, com ara Ashoka, Avina, la Schwab Foundation o la Skoll Foundation. D’altra banda, es va fer una crida a la presentació d’innovacions socials a través de CityMart, l’espai més important de recerca d’innovacions per a ciutats.

De les 112 innovacions identificades es va fer una preselecció de 23, de les quals us presentem les 9 innovacions més adients per ser replicades a Barcelona:

El Parc de les Capacitats és un programa gestionat com una forma d’atracció turística, un centre de formació i un programa d’ocupació laboral. La solució passa per combinar les temàtiques socials amb l’entreteniment (sociotainment), transformant les situacions de la vida quotidiana de les persones amb discapacitat en jocs. Rep 10.000 visitants a l’any i ha figurat de manera permanent dins el Sziget Festival, el festival més multitudinari i important d’Europa.

Iniciativa d’inserció laboral dimensió XXL, multinegoci i multi-activitat a Buenos Aires, en un context de pocs recursos públics i grans retallades. Desenvolupa activitats productives com un forn de pa i càtering, combinada amb formació professional (escola de cuina). Andar genera ocupació per a 150 persones, de les quals 85 tenen discapacitat.

Eina de gestió en línia per ajudar a les empreses a mesurar i millorar el rendiment pels compradors, clients o usuaris del servei, empleats i accionistes amb discapacitat. Ofereix un diagnòstic complet que indica què ha de fer l’empresa per millorar el seu rendiment en les qüestions relacionades amb la discapacitat i atorga els premis Disability Standard a les millors pràctiques.

Forma dones invidents i amb visió reduïda com a examinadores clíniques de mama seguint un pla d’estudis de qualitat patentat i amb resultats fiables. D’aquesta manera, s’aprofita el seu sentit del tacte superior com a habilitat especial per a la detecció primerenca del càncer de mama. Actualment, hi ha 14 examinadores tàctils treballant en 17 hospitals i les mútues i les assegurances privades cobreixen la diagnosi.

És una solució mòbil desenvolupada per a persones amb visió reduïda. A través d’un auricular, l’usuari pot sentir instruccions que el guien per les voreres, camins i passos de vianants. A més, ofereix itineraris que incloen l’ús del transport públic. No tan sols els usuaris, sinó també les ciutats poden rebaixar la seva despesa, atesa la menor necessitat de serveis especials d'aquestes persones.

Ofereix serveis psicològics accessibles a la població en risc d’exclusió social, de qualitat i amb una espera màxima de 72 h. Els clients paguen en funció de la seva situació laboral i ingrés. A través del suport presencial i online, han rebut tractament 5.500 persones i el 90% han millorat la seva salut mental, essencial per la integració laboral.

Canvia la manera en què s’ajuda a les persones amb dificultats d’aprenentatge a viure amb independència. Es tracta d’una acadèmia de capacitació amb 12 habitacions, la Residència Sunnyside, per formació in situ. Inclou un itinerari formatiu per la vida independent i un programa personalitzat per la vida independent i l’ocupabilitat, amb 3 fases: Ready, Steady, Go. Tenen 2 cases ja en funcionament i altres 10 en estudi.

Desenvolupa models d’ocupació d’alta qualitat que integren un entorn de feina normatiu amb procediments de rehabilitació específics i programes de potenciació personal per a cada participant amb l’objectiu d’oferir a les persones amb discapacitat mentals l’estatus que es mereixen com a membres de la societat en igualtat de condicions. Un model multinegoci de dimensió XXL: 5 empreses, 40 línies de negocis que inclouen1.700 treballadors amb malalties mentals a tot Israel. Al 2011, 23% dels treballadors van aconseguir llocs de treball en el mercat laboral no protegit i al 2012, arribaran al 29%.

Empresa especialitzada en donar ocupació a persones amb autisme per la seva capacitat de realitzar tasques com ara proves de software i feines repetitives que necessiten, però, de persones (i no màquines) per realitzar-les eficaçment. El seu fundador, Thorkil Sonne, està transformant la manera en que la societat percep l’autisme, fent que les habilitats especials es transformin en avantatges competitius en el mercat laboral. Specialisterne dóna ocupació a més de 90 persones i factura més de 3 milions d'euros.

L'equip de Social Innovation for Communities seguim treballant en aquest repte amb l’objectiu de seleccionar les innovacions finalistes i portar els innovadors que les lideren a Barcelona per planificar la seva implantació aquí.