Debat sobre innovació social amb Democràcia i Llibertat, En Comú Podem i Ciutadans

12/11/2015

Avui ha tingut lloc el primer esmorzar debat amb els candidats Carles Campuzano (Democràcia i Llibertat), Joan Mena (En Comú Podem) i Toni Roldán (Ciutadans) i 30 professionals del sector de la innovació i l'emprenedoria social.

A continuació compartim algunes de les idees exposades pels candidats sobre les possibilitats d'implementar les mesures proposades per promoure la innovació social en la propera legislatura.

1. Estímuls fiscals

 • La incorporació de la proposta de creació de la SLIG (Societat Limitada d'Interès General) en el programa de Democràcia i Llibertat és una aposta per insistir a donar una opció més als emprenedors socials. Campuzano va emfatitzar que aquesta denominació jurídica pot incentivar la participació de la societat civil en la resolució de problemes socials, facilitant la formalització d'iniciatives que resolen problemes socials des d'una lògica de mercat.  
 • Roldán va manifestar que Ciutadans veu la necessitat d'una simplificació administrativa per a la creació d'empreses i d'apostar pel capital humà per crear un espai on puguin florir les iniciatives empresarials.
 • Formulat des de la lògica d'eliminar beneficis fiscals per a empreses que no contribueixin al ben comú des del social i l'ecològic, Mena va destacar que el programa del seu partit inclou les principals referències genèriques a aquest punt, que s'han de formular més concretament amb les organitzacions del sector a posteriori.

2. Fons de R+D+i social

 • Els tres candidats es van expressar positivament pel que fa a la creació d'un fons que permeti finançar l'experimentació en l'àmbit social, amb l'objectiu d'aconseguir desenvolupar solucions més eficaces, eficients, sostenibles i escalables als principals reptes socials. 
 • En aquest sentit, Roldán va proposar explorar un mecanisme de "matching funds" similar a l'utilitzat a Israel per les start-ups, però per a l'àmbit de les empreses socials. 

3. Bons d'impacte social

 • Mena va mostrar disponibilitat per analitzar més en profunditat una proposta que defineixi l'èxit per l'impacte social i mediambiental aconseguit. 
 • Campuzano va emfatitzar que els bons d'impacte social són especialment rellevants en l'àmbit dels serveis socials, que són responsabilitat de les comunitats autònomes. Suggereix per tant que s'experimenti amb ells a Catalunya a través de la Generalitat. Mercè Santmartí, directora general d'infància i adolescència de la Generalitat (DGAIA), present en la reunió, va apostar també per una prova pilot a curt termini.  

4. Clàusules socials en la compra pública

 • Tant En Comú Podem com Democràcia i Llibertat inclouen al seu programa la incorporació de clàusules socials en la compra pública, en línia amb la iniciativa europea aprovada recentment. 
 • Mena va emfatitzar que la propera serà la legislatura de la llei de contractacions públiques com a motor principal de la transformació del model productiu enfocat al ben comú. 
 • Per Campuzano, el desafiament de la incorporació d'aquestes clàusules és la pressió en contra de sectors com el representat per la CEOE. 

5. Consell Assessor sobre la Inversió d'Impacte

 • Roldán va expressar interès per aquesta mesura, mentre que Campuzano va reflexionar sobre la utilitat relativa que els consells poden tenir en la pràctica.

Et convidem a participar en el següent esmorzar, que tindrà lloc el dimarts 15 de desembre a las 9 h en la seu d'UpSocial en el Carrer Casp, 43 (Barcelona) amb les candidates Ángeles Esteller (PPC), Marie Kapretz (ERC) i Mercè Perea (PSC).