Debat sobre innovació social amb PPC, ERC i PSC

Avui ha tingut lloc l'esmorzar debat amb Ángeles Esteller (PPC), Marie Kapretz (ERC) i Mercè Perea (PSC) i professionals del sector de la innovació i l'emprenedoria social, amb el qual concloem aquesta ronda de diàlegs amb partits polítics que es presenten a les eleccions generals del 20D.

A continuació compartim algunes de les idees exposades sobre les possibilitats d'implementar les mesures proposades per promoure la innovació social en la propera legislatura.

1. Estímuls fiscals

  • Les tres representants van coincidir en la necessitat de comptar amb estímuls fiscals a l'emprenedoria social, per Esteller "per la seva capacitat d'incidir en el nucli dels problemes", i per Kapretz perquè "l'empresa social ha de formar part del món econòmic privat".
  • Roser Batlle, emprenedora social present al debat, expressava la necessitat de fórmules híbrides com la Societat Limitada d'Interès General (SLIG) per donar una opció més als emprenedors socials per fugir de la dicotomia a la qual exposen les fórmules jurídiques existents.

2. Fons de R+D+i social

  • Esteller va expressar que un fons de capital públic i privat és una mesura adequada per promoure la inversió social, amb una regulació consensuada amb el sector.
  • Per a Perea, s'hauria de fer a través d'una entitat com l'ICO.

3. Bons d'impacte social

  • Sobre els BIS, Esteller va expressar que és una fórmula idònia i va mostrar la seva disponibilitat per seguir explorant el model. 
  • Per a Perea, l'administració local és l'àmbit ideal per explorar aquest model per la seva proximitat amb els problemes socials i l'execució de mesures per solucionar-los.
  • Kapretz s'ha compromès a proposar la mesura al seu partit. 

4. Clàusules socials en la compra pública

  • Les tres representants van recordar que les cláusules socials són una mesura que ja s'està implementant. No obstant això: per Esteller, aquestes no han de ser lineals, perquè plantegen igualtat de condicions per a organitzacions molt diverses; per a Perea, és necessari establir indicadors clars; i per Kapretz, el fet que ja s'apliquin revela que no són una mesura impossible, però s'ha de tenir cura amb el risc d'intrusisme.

5. Consell Assessor sobre la Inversió d'Impacte

  • Per Esteller, un consell assessor podria tenir rellevància com a espai d'intermediació entre diversos nivells.

Així mateix, les tres representants van coincidir que ara és el moment de definir el que s'enten per empresa social i van expressar la necessitat d'un millor marc regulatori que faciliti la feina i la comprensió de les empreses socials.