El repte d'ampliar les oportunitats de la infància tutelada

11/20/2015

Les oportunitats de la infància tutelada de tenir una vida adulta plena, independent i activa en la societat són molt més limitades que les de la resta de la població. Són persones que sofreixen una desigualtat d'oportunitats i un risc d'exclusió social en els estats membres de la Unió Europea. Amb infància tutelada ens referim a nens, nenes i adolescents que en algun moment de la seva infància reben atenció residencial o estan en acolliment familiar pel sistema públic de protecció social.

A Espanya, segons diversos estudis, als 15 anys solament un 32% dels alumnes tutelats estan en el curs que els correspon, mentre que aquesta taxa d'idoneïtat en la població general és del 73,5%. Un altre indicador té a veure amb els alumnes que no acaben l'Educació Secundària Obligatòria. El 52% de la població tutelada no acaba l'ESO, incrementant una xifra ja dramàtica entre la població jove en general que és del 15%. 

A continuació compartim els principals indicadors del repte, identificats en una primera fase de la col·laboració amb Intress per seleccionar intervencions que ampliïn les oportunitats de la infància tutelada per millorar el seu benestar al llarg de la vida adulta, amb l'objectiu de facilitar la implantació d'aquestes innovacions a Espanya.