Grup33 participa en les jornades "Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i programes de reinserció social"

8.10.2013

El grup de recerca INQUAS (Innovació i Qualitat en la Acció Social), amb el suport de Grup33, ha elaborat un estudi els resultats del qual validen empíricament el bon funcionament dels models de gestió penitenciària orientats a reduir la reincidència i augmentar la incorporació social, emmarcats en la pedagogia social comunitària. Un exemple és el proposat per Grup33: un model educatiu i rehabilitador que prioritza un enfocament centrat en les persones privades de llibertat per propiciar el seu compromís en el canvi personal i implicació en els mòduls de participació i convivència.

Aquests resultats seran presentats en les jornades sobre "Pedagogi Social Comunitària en centros penitenciaris i en programes de reinserció", organitzades per la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull i que tindran lloc els dies 23 i 24 d'octubre a l'aula Magna de la facultat.

Aquestes jornades pretenen ser una oportunitat d'intercanvi de perspectives professionals sobre la intervenció educativa en contextos penitenciaris i en programes de reinserció social per a persones en situació d'exclusió social, a partir de dos elements:

  • La presentació dels resultats obtinguts en la investigació "Pedagogia Social Comunitària en centres penitenciaris i en programes de reinserció social: un model d'intervenció per a la millora de la reinserció social", duta a terme per l'equip ASSOC (Acció social comunitària), que forma part del grup de recerca INQUAS (Innovació i Qualitat en l'Acció Social).
  • La realització de conferències i taules rodones relacionades amb les temàtiques centrals de la investigació, per part d'experts en els àmbits d'estudi i de diferents representants del Centre Penitenciari Lledoners (Manresa), de la Unitat Terapèutica i Educativa (UTE) del centre Penitenciari de Villabona i de l'Associació Bizitegi de Bilbao.

Marta Nomen, directora de l'Associació Plataforma Ciutadana Grup 33, presentarà la intervenció de Pere Soler, director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, qui explicarà l'experiència d'aplicació del model de participació i convivència en el Centre Penitenciari de Lledoners a Catalunya.