Nou repte: Com promoure comportaments per millorar la qualitat de l'aire?

La millora de la qualitat de l'aire és una línia fonamental en la política ambiental dels governs pels efectes que la contaminació atmosfèrica pot produir sobre la salut humana i els ecosistemes. Tot i que durant els últims anys s'han realitzat a Espanya importants esforços per reduir les emissions de contaminants a l'atmosfera, la qualitat de l'aire continua essent una assignatura pendent que requereix de l'esforç de ciutadans, empreses i institucions.

Hem acordat amb la Fundación Biodiversidad treballar conjuntament per investigar les millors innovacions provades que hagin aconseguit millorar la qualitat de l'aire de les ciutats a través de la implicació ciutadana.

Els hàbits dels ciutadans, les organitzacions, les institucions i les empreses és un dels factors més determinants en la millora de la qualitat de l'aire. Per això, l'objectiu d'aquesta investigació és doble:

  • Trobar innovacions que reduieixin la contaminació per mitjà del canvi d'hàbits.
  • Trobar innovacions per reduir l'exposició de la població a la contaminació.

La recerca d'innovacions es fa al voltant d'aquestes cinc preguntes:

  1. Com poden les persones especialment vulnerables ser conscients dels efectes sanitaris de la qualitat de l'aire contaminat i actuar en conseqüència?
  2. Com es poden promoure hàbits saludables de manera sistemàtica en la població i quines eines tenen èxit en la promoció d'aquests hàbits?
  3. Quines experiències de comunicació i sensibilització han aconseguit sensibilitzar i transformar el comportament del públic en general?
  4. Quins incentius poden fer partíceps a empreses, institucions de recerca, mitjans de comunicació i el tercer sector en l'assoliment d'aquests objectius?
  5. Com es pot aconseguir que els ciutadans participin activament i assumeixin responsabilitats en la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats?

Si coneixes innovacions provades, que aconsegueixen amb èxit i amb evidència empírica un d'aquests objectius, i que esten implantades en més d'una localitat, et convidem a nominar-la a través d'aquest qüestionari.