Què podem aprendre de les institucions internacionals d’educació postsecundària?

03/19/2018

Com poden les institucions d'educació superior canviar les seves pràctiques i estructures internes per contribuir més activament a la generació de canvis socials positius?

Amb un dels sectors postsecundaris més accessibles del món, no resulta sorprenent que diverses institucions canadenques destaquin a l'hora d'afrontar temes socials. Des de les compres amb valor social als hubs d'innovació ciutadana, hi ha molts exemples d'institucions que van més enllà de les tasques de recerca i docència, contribuint i col·laborant amb la comunitat.

No obstant això, aquesta connexió entre institucions i comunitat no està encara generalitzada al Canadà, i escalar innovacions pot ser difícil. A més, reptes socials com la crisi dels refugiats i la inseguretat alimentària permeen les fronteres. Com ho fan també les innovacions socials. Què poden, doncs, aprendre i aplicar les institucions canadenques d'altres institucions internacionals de referència?

En aquesta ocasió, UpSocial treballa en col·laboració amb McConnell, una fundació privada de Canadà que dissenya i implementa estratègies innovadores per a reptes socials, culturals, econòmics i ambientals. En el context de Recode, iniciativa liderada per McConnell per promoure la innovació social a través de les institucions canadenques d'educació superior, la present col·laboració busca identificar què estan fent les institucions de referència a nivell mundial per contribuir més activament al canvi social, com ho estan fent i per què està funcionant.

El primer pas del projecte va ser consultar diversos actors canadencs per identificar les àrees en què l'educació postsecundària es podria centrar per maximitzar la seva contribució al canvi social. Aquestes van ser resumides en un Challenge Brief que serveix de guia a l'equip del projecte a l'hora d'identificar innovacions provades que:

  • augmentin els incentius a la participació comunitària per a les institucions, el professorat i els equips directius;
  • millorin l'equitat i la diversitat del personal i l'estructura de govern mitjançant estratègies de retenció i promoció; i
  • garanteixin un entorn sa i segur per a estudiants i personal, afrontant de manera específica la crisi de salut mental.

L'objectiu últim del projecte és identificar dues o tres iniciatives prometedores i escalar-les o implementar-es al Canadà un cop adaptades a les particularitats del context geogràfic, polític i cultural de cada institució. Aprenent d'experiències exitoses, les institucions poden avançar en la transformació dels seus propis campus i de les comunitats al seu voltant, creant precedents internacionals del que poden aconseguir les institucions d'educació superior.