Solucions innovadores per millorar la inclusió laboral i social en ciutats europees

10/16/2017
  • Atenes, Barcelona, Estocolm, Lisboa i Rotterdam uneixen esforços per identificar respostes innovadores a reptes socials comuns, promovent l’escalabilitat de solucions existents.
  • Mitjançant una recerca a nivell mundial, el projecte Accelerating Change for Social Inclusion ha preseleccionat 60 innovacions a partir d’una llista de més de 250 iniciatives identificades per afrontar reptes relacionats amb l'atur i l’exclusió social.
  • En el marc del projecte, experts i actors clau de cada ciutat han escollit les innovacions que millor s’adapten al context local per tal d’explorar-ne la implantació.

El projecte Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) busca catalitzar la transferència d’innovacions provades entre ciutats europees, recollint aprenentatges sobre com transferir la innovació social a altres contexts locals.

En el marc del projecte ACSI, cinc ciutats europees treballen juntes per fomentar la capacitat d’identificar respostes escalables a tres reptes comuns. La idea és identificar projectes exitosos de l’estranger que puguin ser implementats localment per tal de resoldre problemes socials, enlloc de crear noves respostes partint de zero.

A nivell mundial, s’han identificat més de 250 iniciatives que fan front als problemes de la infància en risc d’exclusió, els joves desocupats i les persones en situació d'atur de llarga durada. Les 60 innovacions preseleccionades (20 per cada repte) han estat escollides en funció dels següents criteris principals: evidència d’impacte, experiència de rèplica i model de sostenibilitat.

A la fase actual, les ciutats d’Atenes, Barcelona, Estocolm, Lisboa i Rotterdam han seleccionat les innovacions més adequades per explorar-ne la implantació. Experts locals i actors clau dels diferents territoris han estat convidats a participar en el procés, motivant l’adopció d’enfocaments més eficaços, eficients i sostenibles a l’hora de solucionar reptes socials.

Algunes de les innovacions que les ciutats sòcies d’ACSI estan explorant per implantar-les localment són:

Jongerenloket. Un servei de finestreta única i centre integral de recursos dirigit a joves en risc d’exclusió i gestionat per l’Ajuntament; es configura com una institució única a la qual els joves poden accedir per ser assessorats en temes com la formació, l’habitatge, la salut i l’emprenedoria entre d’altres. Inicialment desenvolupat a Rotterdam, el model ja ha estat implementat arreu dels Països Baixos. La ciutat d’Atenes està explorant com implantar-ho.

Relais Accueil Petite Enfance. Punt d’atenció a la petita infància destinat a eliminar les barreres que les famílies poden trobar a l’ocupació i a garantir-ne la inclusió social, amb un plantejament de servei flexible i atent a les seves necessitats. Es dirigeix a famílies que reben ajuts econòmics, a les quals un o els dos progenitors estan cercant feina i que, per trobar-ne o mantenir-ne, necessiten un servei adequat que tingui cura dels seus fills. En un primer moment va ser desenvolupat per l’Ajuntament al nord de Nantes, i actualment ja s’ha implementat arreu de la ciutat. Barcelona i Lisboa n’estan explorant la implantació als seus respectius contexts locals.