Projectes innovadors i escalables

Introducció Projectes CA

Acompanyem la pràctica dels agents de canvi perquè siguin capaços d’atendre demandes socials, amb un impacte sostingut en el temps.

Processos orientats a enfortir el disseny de projectes innovadors potents i escalables, que redundin en una millora de les competències dels agents que els lideren.

20 innovacions sociales exitosas replicables a Catalunya

Recerca sobre innovacions socials exitoses en altres països i que poden ser...

Pàgines