Han confiat en nosaltres

Intro Socios CA

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Fundació Carulla

Organització que impulsa la transformació de persones i comunitats a través de dos grans catalitzadors: la cultura i l'educació.

Fundación Biodiversidad

Fundación Bioversidad és una fundació pública del govern d'Espanya, adscrita al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

Fundación Daniel y Nina Carasso

Fundació que treballa per acollir, recolzar, acompanyar i connectar les persones que s'atreveixen a mirar i construir el món de

Fundación Princesa de Girona

Organització que promou el canvi en els àmbits de l'educació i la joventut estructurant la seva acció al voltant de tres grans línies: la detecció

Fundación Telefónica

Som socis estratègics del Desafio Fundación Telefónica, un nou projecte educatiu centrat en la cerca a nivell mundial de propostes innovadores en l

Fundación Tomillo

Organització que contribueix a la millora social i el desenvolupament de la persona incidint en quatre grans palanques de canvi: l'atenció a la inf

Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya a través del seu Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa el treball entorn a reptes socials relacionats amb l

Intress

L'Institut de Treball Social i de Serveis Socials, Intress, és una associació sense ànim de lucre especialitzada en la gestió de serveis socials, a

Junta de Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía recolza aquesta iniciativa facilitant la implantació d'innovac

Lanbide

El Servicio Vasco de Empleo del Govern Basc busca aconseguir la plena ocupació, estable i de qualitat.

Pàgines