Han confiat en nosaltres

Intro Socios CA

UpSocial treballa en col·laboració amb diversos socis en la definició de reptes socials concrets i en l'engegada d'un procés que accelera la seva solució.

Si busques solucions a demandes socials podem ajudar-te a identificar i implantar models innovadors que estan funcionant amb èxit.

Junta de Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía recolza aquesta iniciativa facilitant la implantació d'innovac

Lanbide

El Servicio Vasco de Empleo del Govern Basc busca aconseguir la plena ocupació, estable i de qualitat.

McConnell Foundation

Fundació privada canadenca que desenvolupa i aplica enfocaments innovadors als desafiaments socials, culturals, econòmics i ambientals.

Metropolis

Xarxa global de les principals ciutats i àrees metropolitanes que serveix de plataforma perquè les metròpolis es connectin, comparteixin experiènci

Pallapupas

Organització sense ànim de lucre que millora l'estat emocional de les persones malaltes mitjançant l'humor i el teatre, promovent que puguin créixe

Premios “la Caixa” a la innovación social

Emmarcat en el Programa d'Ajudes a Projectes d'Iniciativa Social de la Fundació "la Caixa", el guardó reconeix i visibilitza respostes eficaces, ef

Projektfabrik

Empresa social i institució educativa independent que empra l'art com a principi pedagògic. Liderada per Sandra Schürmann, emprenedora social

Servei d'Ocupació de Catalunya

El SOC dóna servei a persones, empreses i territoris en els àmbits que afecten al treball i al desenvolupament local i té per objectiu promoure el

Sistema B

Comunitat d'empreses que mesuren el seu impacte social i ambiental i es comprometen a prendre decisions considerant les seves conseqüències a llarg

Socialab

Plataforma global d'innovació oberta que acompanya entitats públiques i privades en la millora del seu impacte i eficiència.

Pàgines