Solucions innovadores

Facilitem la implantació d'innovacions socials per resoldre problemes crítics de les comunitats:

Perquè les innovacions amb impacte social demostrat acceleren el procés de canvi: si estan funcionant amb èxit podem adaptar-les a nous contextos i implantar-les de forma ràpida i eficient, en lloc d'innovar pel mètode assajo error.

Perquè optimitzen els recursos existents: plantegen un model econòmic que resol la seva sostenibilitat i utilitzen indicadors de seguiment i impacte.

Perquè augmenten les possibilitats d'èxit: permeten aprofitar el coneixement i l'experiència que qui ja ha trobat una solució total o parcial a un problema, reduint els costos de R+D+i social.

Apps for Good

Brasil

Programa de formació tecnològica que promou l'esperit emprenedor amb un enfocament social. Els joves identifiquen problemes del seu entorn i plantegen una solució que es materialitza a la programació d'una aplicació per a dispositius mòbils. Part de la concepció que la tecnologia pot ser un gran catalitzador per generar un moviment orientat al ben social, a la transformació de les vides i les comunitats.

Implantació en marxa

Llegir més

Discovering Hands

Alemanya

Mètode de proves mamàries personalitzat, de baix cost i diagnòstic més precís, que ofereix itineraris professionals nous a dones cegues i amb problemes de visió. Els permet treballar al sector sanitari, no "malgrat la seva discapacitat" sinó "per les seves capacitats", al mateix temps que millora l’experiència sanitària de les pacients.

Implantació en marxa

Llegir més

Fab Lab

Estats Units

Tallers de fabricació i innovació a escala local, equipats amb màquines de fabricació digital i tecnologies per la producció d'objectes, eines i aparells electrònics. Són espais d'experimentació fortament integrats a la comunitat que exploren la relació entre el món digital i el físic, oferint una gran diversitat d'usos, projectes, activitats i models de negoci.

Implantació en marxa

Llegir més

JUMP Math

Canadà

Programa d'ensenyament de les matemàtiques que aconsegueix obtenir el màxim rendiment tant dels alumnes —ja que demostra que tots poden tenir èxit i dominar els conceptes— com dels seus docents com a instructors de la matèria. El programa, desenvolupat per als sis cursos de primària i el cicle inicial de secundària, es basa en dinàmiques participatives, avaluació contínua i la divisió de les lliçons en petites unitats fàcilment assumibles per...

Implantació en marxa

Llegir més

L'estoc

Espanya

Ofereix oportunitats d'ocupació digna i estimulant a persones amb discapacitat intel·lectual a partir del reciclat de materials en desús, reconvertint-los en atractius mobles de disseny i comercialitzant-los en el seu propi establiment.

Implantació en marxa

Llegir més

La Ruche qui dit Oui!

França

Sistema d'intercanvi directe entre consumidors i productors de proximitat que genera un apoderament de la seva relació. Aconsegueix un preu més just per a ambdues parts i genera un espai de trobada i intercanvi entre els participants, anomenat Colmena. Ha eliminat les barreres al consum ecològic i de km 0.

Implantació en marxa

Llegir més

Môm’Artre

França

Mobilitza recursos latents de les comunitats i els barris, per oferir solucions de qualitat per a la cura dels nens fora de l'horari escolar a les famílies de baixos ingressos i les famílies monoparentals. Combina l'educació artística amb el suport escolar i la integració social.

Implantació en marxa

Llegir més

My Life

Regne Unit

Programa de formació i entrenament d'habilitats i competències per a la vida independent dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental, en un itinerari en tres fases: preparats, llestos, ja.

Implantació en marxa

Llegir més

Open Green Map

Estats Units

Eina de mapatge social verd que fomenta el desenvolupament sostenible de les comunitats locals. Crea una àmplia font d'informació amb tots els punts verds de la ciutat (empreses ecològiques, parcs, lloguer de bicicletes, parcs solars, restaurants slow food, etc.) accessible per als turistes que la visiten a través de mapes que es lliuren en les Oficines de Turisme.

Implantació en marxa

Llegir més

PACE (Property Assessed Clean Energy)

Estats Units

Model de finançament de mesures d'eficiència energètica i ús d'energies renovables en edificacions residencials i comercials. El retorn de la inversió a llarg termini mitjançant un càrrec a l'impost de propietat permet superar barreres a l'escala, arribant a propietaris amb perfils de solvència baixos o mitjans. A més, facilita la creació local de llocs de treball per persones amb diversos graus de qualificació.

Implantació en marxa

Llegir més

Pàgines