100,000 Opportunities

Coalició de líders nacionals, empreses, innovadors i fundacions que treballa amb joves desconnectats per donar-los accés a aprenentatges, pràctiques i programes de formació, així com a feines a temps complet o parcial. El plantejament se centra en connectar les empreses amb les fonts de talent que busquen.

Estats Units
Indicadors d'èxit
  • 9 finançadors i socis principals recolzen la iniciativa.
  • Gairebé 80.000 joves han estat contractats per empreses de la coalició.
  • Desenvolupant esdeveniments a Chicago, Phoenix i Los Angeles, la iniciativa forma part d’un esforç nacional liderat per empreses que pretén contractar almenys 100.000 joves el 2018.

Emprenedor

Starbucks