The After-School Corporation

Uneix l'escola elemental o secundària amb una organització comunitària de servei als joves (com a clubs de nois o noies) per afegir temps d'aprenentatge a l'escolarització estàndard i cobrir el buit de 6.000 hores d'aprenentatge dels estudiants amb baixos recursos.

Estats Units
Indicadors d'èxit
  • Els programes de TASC estan associats a significatives millores en l'autopercepció dels estudiants, els seus vincles amb l'escola i amb comportaments socials positius; a més de significatives reduccions en problemes de conducta i consum de drogues, i increments en els resultats dels test de grau i d'assistència a l'escola.
  • Un informe independent que va analitzar durant quatre anys el model de The After-School Corporation, va concloure que els participants milloraven els seus resultats en matemàtiques, assistien a classe amb més freqüència i milloraven les seves actituds cap a l'aprenentatge.

Emprenedor

The After-School Corporation (TASC)