CLT Network

País: 
Regne Unit
Promotors: 
Community Land Trust

Organització amb la finalitat d'adquirir i gestionar la terra per al benefici social, econòmic i ambiental de la comunitat local. Funciona com un sistema tripartit: propietaris de l’habitatge CLT, entitats del tercer sector i administració pública, i la comunitat local. 

Indicadors d'èxit
  • Habitatge. Dona suport a l’habitatge accessible permanent. Gestiona els grups de residents organitzats, ajudant a assegurar més recursos financers. 
  • Espais comunitaris. Adquireix i desenvolupa espais buits com a parcs, jardins i centres públics d’esbarjo, per serveis socials i de salut o per entreteniment laboral. 
  • Ocupació. Genera ocupació al fer accessible espais a petites empreses i organitzacions sense afany de lucre, així com negocis i projectes que desenvolupin la seva feina amb la població local. 
  • Drets per una ciutat per tots. Permet a les persones decidir com utilitzar els recursos i com desenvolupar els seus barris a través d’un procés democràtic on membres de la comunitat i govern local prenen decisions basades en l’interès comunitari.
  • Justícia i qualitat ambiental. Neteja espais tòxics i rehabilita propietats que es troben en males condicions.
Última actualización 2020