Community Environmental Center

Serveis de conversió d'edificis cap a la seva eficiència energètica amb l'objectiu de mitigar els efectes de l'escalfament global. Alguns dels seus projectes estan total o parcialment subvencionats, com ara el seu Programa per a l'Assistència de Climatització o el Programa d'Actuació Plurifamiliar.

Estats Units
Indicadors d'èxit

Entre 2009 i 2011 ha aconseguit millorar 15.909 immobles: 

  • Per cada unitat modernitzada s'estima un estalvi d'1.133 Kg de CO2 en l'atmosfera per any.
  • També una reducció del cost anual d'energia estimat en 350 dòlars per unitat modernitzada, en total 5,5 milions de dòlars per any. 
  • Gràcies a la climatització, s'han evitat l'emissió de 19.886 tones de CO2 anuals, equivalent a la retirada de 3.537 cotxes.

Emprenedor

Richard M. Cherry