Ekstra Start

Plataforma creada per estudiants, on els que busquen treball connecten amb empreses que busquen estudiants i que per tant actua com a punt de trobada entre joves i proveïdors de treball. El lloc que poden trobar és a llarg termini, pràctiques de curta durada o una oportunitat com a aprenentes.​

Suècia
Indicadors d'èxit

Un grup molt gran de capital privat d'Escandinàvia finança el llançament d'Ekstra Start Beta, al febrer del 2015 en versió Beta i oficial al març del 2015.