Equinocci

Projecte en un pis compartit de tres places d’habitatge de llarga durada per a joves extutelats, especialment aquells que volen finalitzar una formació reglada. Els joves reben el suport del voluntariat de la comunitat i recursos del territori, que es complementen amb el suport tècnic-educatiu de l’entitat social. 

Espanya
Indicadors d'èxit
  • Un habitatge amb un total de 15 places de les quals 13 estan ja ocupades per joves que hi conviuen. 
  • El grup de voluntaris locals permet integrar els joves al territori on s’ubica l’habitatge, creant una xarxa social que abans no en tenien. 

Emprenedor

Punt de Referència