Fusion Jeunesse

Dóna veu als estudiants de secundària i construeix sistemes de col·laboració que actualitzen el currículum educatiu amb mètodes d'aprenentatge pràctic, amb l'objectiu d'implicar i retenir els alumnes. Contracta estudiants universitaris o recentment graduats com a coordinadors per implementar projectes en camps com la robòtica, la creació de videojocs, l'emprenedoria i el disseny de moda.

Canadà
Indicadors d'èxit
  • Durant el curs 2015-2016, el programa va implicar uns 9.000 joves (2.626 dels quals eren indígenes) i 169 coordinadors a 107 escoles del Quebec i Toronto.
  • El 96% del personal escolar enquestat afirma que les activitats recolzen el desenvolupament de l'autoestima i la confiança dels estudiants (2016).
  • En el 40% dels participants enquestats es va observar una reducció de conductes considerades desviades (2013).

Emprenedor

Gabriel Bran Lopez
SME of the Year Social Economy Award, Coalició de la Cambra Jove de Comerç al Quebec (2016). Emprenedor social de l'any, Ernst & Young (2011). Lopez és emprenedor social de la xarxa Ashoka (2011).