Genios

País: 
Espanya
Promotors: 
Google i Ayuda en Acción

Iniciativa per formar en programació a alumnes de primària sense accés a tecnologia, fomentant una major igualtat d'oportunitats en l'aprofitament de l'entorn digital amb la finalitat de reduir les barreres socioeconòmiques i de gènere. Utilitza el software educatiu Scratch com a eina d'aprenentatge i incorpora metodologies de treball cooperatiu i per projectes, així com formació a docents.

Indicadors d'èxit
  • Ha operat a 45 escoles de 10 comunitats autònomes on participen més de 5.000 estudiants.
Última actualización 2020