Grupa TROP

A través de la realització d'esdeveniments culturals (teatre, ràdio, documentals), implica a joves en risc d'exclusió en una activitat que supera la seva pròpia realitat i els proporciona motivació, coneixements i habilitats.

Polònia
Indicadors d'èxit
  • El programa implica aproximadament a 600 joves a l'any en més de 60 produccions.
  • Uns 60.000 joves van assistir a les representacions durant 2 anys.
  • El 90% dels participants segueixen les seves carreres per aconseguir estudis universitaris, una taxa molt més elevada que la dels seus iguals fora del programa. El 75% aconsegueix auqest objectiu, molts aconsegueixen treball en empreses relacionades amb els mitjans o obren un petit negoci. 

Emprenedor

Adam Jagiello-Rusilowski
Emprenedor social de la xarxa Ashoka (2005). Vinculació amb institucions europees i participació en xarxes de desenvolupament de la joventut.