Habitatge d’inclusió social i lloguer assequible

Facilita l’accés a l’habitatge de forma puntual a persones amb insuficiència de recursos per tal d’evitar la seva exclusió social. També a joves i persones amb recursos limitats per accedir a habitatges de lloguer ordinari.

Espanya
Indicadors d'èxit
  • 20 anys de funcionament que han contribuït a les polítiques socials locals en matèria d'habitatge i inclusió social, i que han evitat possibles ocupacions de pisos desocupats. 
  • Gestió conjunta de 56 habitatges en règim de lloguer social amb un total de 156 beneficiaris: 96 adults i 60 persones menors d'edat.
  • La fundació es coordina de manera molt estreta amb els Serveis Socials de Calella. El 90% dels usuaris hi acudeixen derivats des de l'Àrea de Polítiques Socials de l'ajuntament del municipi.

Emprenedor

Ajuntament de Calella i la Fundació Hàbitat Solidari.

Enllaços relacionats