Harlem Children's Zone

Harlem Children's Zone (HCZ) és un projecte de base comunitària dissenyat per trencar la pobresa generacional. Ho fa mitjançant línies educatives integrals que abasten des del naixement fins els ensenyaments superiors, serveis socials i programes de desenvolupament comunitari que ajuden els infants a entrar i tenir èxit a la Universitat, a accedir al món laboral i desenvolupar competències per un futur exitós.

Estats Units
Indicadors d'èxit

Resultats:

  • Durant el període 2015-2016, més de 13.000 infants i 12.000 adults van participar als programes de HCZ.

 

Impactes:

  • L’any 2016, el 96% dels alumnes d’últim any de secundària va ser acceptat a la Universitat.
  • El mateix any, el 90% dels estudiants de 14 a 18 anys i el 73% dels de 12 a 14 van tenir xifres d’assistència iguals o superiors a la mitjana de la ciutat de Nova York.

Emprenedor

Geoffrey Canada.
Premi Jefferson al servei públic (2007). Premi Harold W. McGraw Jr. en educació (2004). Premi Brennan Legacy, New York University (2002). Primer Premi Heinz (1994).

L'any 2018, la iniciativa va ser presentada a Rotterdam en el marc del projecte Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI) per estudiar-ne la implantació local.