Harvest

Ús de tecnologia per produir energia renovable i productes de compost d'alta qualitat. D'aquesta manera ajuden a les comunitats a gestionar millor els residus i donar-los un ús sostenible en reutilitzar les deixalles orgàniques. També permet augmentar la independència energètica a través de la producció i ús de biogàs.

Estats Units

Emprenedor

Paul Sellew
Establerta com a B Corp i entre les 100 empreses Top Global Cleantech, a més d'haver rebut el premi Bloomberg New Energy Pioneers en el 2013, entre d'altres.