Interpublic Group

País: 
Estats Units
Promotors: 
Heide Gardner i Michael Roth.
Reconeixements: 
AAF Mosaic Awards,​ a Workforce Inclusion award for the Interpublic Diverse Emerging and Aspiring Leaders (IDEAL) program (2017). Champions of Diversity Exemplary Best Practices Award​ ​from The New York Urban League for IDEAL (2016).

Grup empresarial que ha desenvolupat amb una sèrie de programes sistèmics i estructurats per complir l'objectiu de ser una de les empreses més diverses i inclusives del món; per exemple, garantint processos de selecció justos i efectius, i llocs de treball segurs i inclusius

Indicadors d'èxit
  • Primer grup empresarial d'empreses a establir un Consell de Diversitat de Consellers Delegats i a contractar un cap de Diversitat i un director de Diversitat de Proveïdors.
  • Des de l'inici dels programes de Diversitat i Inclusió en el 2005, es van incrementar en més del 75% els caps i gerents provinents de grups minoritaris (afroamericans, hispans i asiàtics).
  • Les dones representen el 55% de tots els gerents de l'empresa, 17% més que en el 2005.
Última actualización 2020