iThra Youth Iniciative

Programa per promoure el coneixement i la motivació per les vocacions cientificotecnològiques per contribuir a la transició cap a una societat basada en el coneixement. Basat en el concepte transmedia, que requereix l'execució de projectes en diversos formats.

Aràbia Saudita
Indicadors d'èxit
  • Producció de TV i cinema: magazine sobre ciència i art (2 milions d'audiència cada setmana), a més de vídeos d'aprenentatge juvenil que mostren el talent local.
  • Creació d'un concurs nacional de lectura i escriptura creativa que acaba amb diversos esdeveniments teatrals (més de 20.000 beneficiaris).
  • iSpark: tallers interactius de ciència que es desenvolupen a les escoles durant una setmana, 1.000 estudiants cada setmana i un total de 40.000 fins al 2014. 
  • iDiscover: campaments transformacionals dedicats a la ciència i a les matemàtiques. S'han realitzat 45 campaments per a nois i noies en nou ciutats diferents. 
  • A més de les xifres d'activitat, existeix una demanda pública per realitzar les activitats en diferents ciutats.

Emprenedor

The King Abdulaziz Center for World Culture, liderat pel Dr. Khalid Al-Yahya
Premi World Innovation Summit for Education (WISE) en 2013.