Kids in Care Project

Recerca acadèmica sobre la hipòtesi que una tutoria individual amb instrucció directa realitzada per part de pares d'acolliment pot millorar les habilitats bàsiques en lectura i matemàtiques. Per centrar l'estudi en els resultats de la tutoria, es va utilitzar el programa d'ensenyament Teach Your Children Well, desenvolupat per Maloney (1998) i amb resultats provats.

Canadà
Indicadors d'èxit
  • En l'estudi van participar 77 nens i nenes compresos entre els 6 i els 13 anys, 42 dels quals van ser assignats al programa i 35 a un grup de control. 
  • Els resultats de l'estudi recolzen en part la hipòtesi inicial. Respecte a la millora de les habilitats en lectura, el programa va tenir impacte significatiu estadística i pràcticament en la composició de frases i un efecte substantiu en comprensió lectora. Quant al càlcul, les tutories van generar guanys significatius estadística i pràcticament. Quant a l'opinió dels pares d'acolliment un 79% recomanaria “sens dubte” el programa.

Emprenedor

Centre for Research on Educational and Community Services, University of Ottawa.