Mitt Liv

País: 
Suècia
Promotors: 
Mitt Liv AB - Sofia Appelgren
Reconeixements: 
Millors emprenedors socials de Suècia, de Ben & Jerry's Join the Core (2013). La innovadora és emprenedora social de la xarxa Ashoka (2010).

Mitt Liv (La Meva Vida) afronta el doble repte de la integració i la desocupació dels estrangers a Suècia, mitjançant programes educatius i de mentoria que augmenten la diversitat i la integració al mercat laboral del país i fomenten l'accés a estudis superiors.

Indicadors d'èxit
  • 360 mentors i participants van implicar-se al programa durant el període 2008-2012.
  • Al voltant d'un 50% troba feina després del programa Mitt Liv Chans.
Última actualización 2020