Peer Health Exchange

Cobreix el buit de l'educació pública en la prevenció de riscos de salut en els instituts amb població més vulnerable a través de la formació de joves voluntaris com a promotors de la salut.
Estats Units
Indicadors d'èxit
  • Un 92% dels participants indica que utilitzarà algun dels coneixements apresos per prendre decisions de salut en un futur i un 68% afirma ja haver-ho aplicat durant el programa.
  • Els estudiants presenten millores significatives en els seus coneixements sobre salut, augmentant un 38% entre el test previ i el final. 
  • Des del 2003 el programa ha format a més de 7.500 voluntaris, generant al seu torn impacte sobre 96.000 estudiants d'instituts públics del país.

Emprenedor

Louise Davis Langheier
Emprenedora social de la xarxa Ashoka (2012).