Projecte Passwork

Programa que apodera joves en situació de risc per facilitar la seva inserció laboral o el retorn al sistema educatiu reglat, amb una fase prèvia de formació professional i personal. Intervenció integral que incorpora l'empresa com a agent actiu i realitza un acompanyament educatiu que permet als joves definir objectius laborals i vitals i adquirir competències professionals.

Espanya
Indicadors d'èxit
  • 270 joves han estat orientats i han fet un procés formatiu.
  • El 45% assoleix la inserció al mercat laboral, el 35% retorna al sistema d’ensenyament reglat i el 40% s’implica en accions de participació comunitària i/o de mentoria.
  • Un 80% dels joves que realitzen formació tècnica assoleix la titulació corresponent.

Emprenedor

Fundació Exit i Fundació Adsis
Fundació Exit va rebre Premi Fundació Princesa de Girona en la seva primera edició (2010) i el Premi Mercè Conesa a la Millor Iniciativa Solidària (2009).