Relais Accueil Petite Enfance

Un projecte que ajuda mares en situació de vulnerabilitat a tornar a treballar o formar-se, oferint-los un servei d’atenció a infants de 10 setmanes a tres anys d’edat, flexible i fàcilment accessible durant un ampli període de temps.

França
Indicadors d'èxit

Resultats:

  • Des del 2012, 143 famílies, sobretot mares solteres, han accedit al servei. 

 

Impactes:

  • Sistemes interns de seguiment mostren que entre un 75% i un 80% de les usuàries del servei ha tingut un ‘impacte estabilitzador o positiu’ a les seves vides. 
  • Del 2012 al 2014, el projecte va ajudar 60 dones a tornar a activitats laborals o formatives.

Emprenedor

Ajuntament de Nantes
'Projecte de bona pràctica', xarxa Eurocities de la Comissió Europea (2014). Presentat a la Convenció Europea Contra la Pobresa (2014).