Sage Youth

Mètode per millorar l’alfabetització en comunitats excloses amb un doble enfocament: augmentar l’autoestima dels estudiants i integrar el recolzament comunitari. El currículum inclou sessions de mentoria, formació professional i mòduls de lideratge. Per escalar el seu impacte, l'organització ofereix microfinançament, manuals i formació a grups de comunitats que vulguin implementar el programa.

Canadà
Indicadors d'èxit
  • El 2015 es va impulsar una xarxa de 400 socis comunitaris al llarg del territori canadenc, oferint programes a 50.000 infants i joves.
  • Les millores dels participants són de tres a quatre cops majors que les dels grups de control d’estudiants d’anglès com a segona llengua, i dupliquen les taxes dels grups de control en educació especial.
  • Els llibres produïts per ELF s’utilitzen a orfenats de Gana, Lesoto i Tailàndia.

Emprenedor

Excellence in Literacy Foundation (ELF) - Usha Tamba Dhar
La innovadora és emprenedora social de la xarxa Ashoka (2010).