Servei d'Atenció a la Diversitat

Itineraris anuals que alineen un seguit d'activitats culturals, socials i educatives al voltant dels drets civils amb l’objectiu de potenciar la diversitat des d’una mirada interseccional, fomentant la seva acceptació i respecte. El procés implica diversos agents socials (personal tècnic, entitats, empreses) i àrees de l’administració local.

Espanya
Indicadors d'èxit
  • Més de 3.400 persones van participar a les diferents activitats el 2016.
  • En aquest marc, s’ha creat un servei d’atenció integral per acompanyar i assessorar les persones que pateixen discriminació, així com per formar els professionals en prevenció.
  • S’ha constituït un grup de professors de secundària que actuen com a referents en temes de gestió de la diversitat.

Emprenedor

Josep Berga i Vayreda, Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, juntament amb l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot i l'Ajuntament d'Olot.