Servei de Transició a l’Autonomia

Itineraris d'emancipació per a joves sense xarxa de suport social, i motivació per al canvi en joves sense llar. Programa transversal centrat a oferir un habitatge estable i una formació prelaboral dissenyada com un itinerari formatiu orientat a capacitar als joves com a assistents personals.

Espanya
Indicadors d'èxit

Xifres del 2014:

  • 99 usuaris atesos: 49 en fase d'acolliment, 34 en fase d'habitatge i 16 en fase finalista.
  • 26 insercions laborals, 27 usuaris que aconsegueixen un habitatge propi, 32 joves que disposen d'un referent/mentor voluntari, 45 joves realitzen la formació d'assistents personals.
  • 28 voluntaris i col·laboradors.

Emprenedor

Casal dels Infants
Participació en el projecte europeu de bones pràctiques per a la inserció laboral Verso (2013).

Enllaços relacionats