Spark Program

Proporciona als estudiants de secundària en risc d'abandonament una experiència d'aprenentatge personalitzada, divertida i diferent en un entorn laboral que els permet desenvolupar habilitats i apreciar la rellevància de l'educació.

Estats Units
Indicadors d'èxit
  • El 100% dels estudiants participants afirmen haver gaudit l'experiència i haver aconseguit creixement en àrees com la confiança, parlar en públic, el treball en equip, la comunicació i el contacte amb gent nova.
  • Un estudi longitudinal del 2012 recollia que el 92% dels exalumnes enquestats s'havia graduat en l'institut o ho faria en el temps establert.
  • El rendiment acadèmic millora en un 81% dels casos i les taxes de suspens i absentisme són menors a les dels alumnes no participants.

Emprenedor

Chris Balme
Emprenedor social de la xarxa Ashoka (2009).