Taller de Tecnología Creativa

País: 
Espanya
Promotors: 
Arduino Veskstad
Reconeixements: 
Medalla de Sant Carles de la Facultat de Belles Arts, Universitat Politècnica de València (2015).

Programa d'aprenentatge basat en projectes que utilitza maquinari i programari de codi i disseny obert per estimular l'ús de la tecnologia com a eina de creació i fomentar les vocacions tècniques entre els estudiants. Afrontant la resolució de problemes concrets, els participants aprenen a dissenyar respostes i adquireixen coneixements de manera autònoma i pràctica.

Indicadors d'èxit
  • Ha desenvolupat tallers a 250 instituts de Madrid, Barcelona, Castella la Manxa i Andalusia.
  • Ha format més de 300 professors i impactat més de 3.000 alumnes en 2 anys.
  • El model ha estat replicat a Equador.