Universidad Indígena Intercultural

País: 
Bolívia
Promotors: 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe - FILAC
Reconeixements: 
La Cátedra Indígena Intercultural ha estat reconeguda com a Càtedra UNESCO.

Xarxa d'universitats present en diversos països per a donar accés a pobles indígenes a una educació superior intercultural de qualitat que inclogui la cosmovisió i coneixements indígenes. L'objectiu és preparar a homes i dones indígenes com a experts i líders qualificats. 

Indicadors d'èxit
  • Xarxa de 25 universitats que, des de Bolívia, està present en més de 10 països de parla hispana: Bolívia, el Brasil, Xile, Costa Rica, l'Equador, Guatemala, Colòmbia, Mèxic, Nicaragua, el Perú i Espanya.
  • Promou la Cátedra Indígena Itinerante.
  • Entre 2007 i 2018 es van graduar 2.104 persones de 20 països representant a més de 90 pobles indígenes. Més del 50% dels graduats són dones.
  • El 90% dels graduats treballen en organitzacions indígenes i internacionals, institucions de govern o acadèmiques. El 52% ha ocupat càrrecs de responsabilitat i influència.
Última actualización 2020