UrbanFarmers

Sistemes agrícoles per produir aliments frescos en ambients sans i segurs de la ciutat, aprofitant la superfície dels sostres. Els productes de proximitat d'aquesta agricultura urbana redueixen emissions i recorreguts i costos de transport, alhora que es converteixen espais infrautilizados en oportunitats de negoci.

Suïssa
Indicadors d'èxit

A inicis del 2013 tant el peix com les verdures i les herbes aromàtiques que es produeixen en aquestes granges ja eren utilitzats per 5 restaurants propers que reben els encàrrecs amb bicicleta.

Emprenedor

Roman Gaus i Andreas Graber