Why violence? i Filma

País: 
Espanya
Promotors: 
Cooperativa Connectats i Ajuntament de Barcelona.

Projectes socioeducatius que impulsen el diàleg i la participació d’adolescents i joves a la comunitat. Why violence? treballa la prevenció de les violències quotidianes a través d’activitats de servei a la comunitat, que donen peu a la construcció de discursos i pràctiques que milloren la convivència. Filma connecta professionals de l’audiovisual amb joves per realitzar un film en què es reflexiona sobre les relacions interculturals en contextos propers, com l'institut o el barri. 

Indicadors d'èxit
  • En vuit anys d'activitat, s'han desenvolupat 23 projectes i 21 col·laboracions habituals.
  • Cada any, els programes tenen entre 350 i 500 participants.
Última actualización 2020