Solucions innovadores

Facilitem la implantació d'innovacions socials per resoldre problemes crítics de les comunitats:

Perquè les innovacions amb impacte social demostrat acceleren el procés de canvi: si estan funcionant amb èxit podem adaptar-les a nous contextos i implantar-les de forma ràpida i eficient, en lloc d'innovar pel mètode assajo error.

Perquè optimitzen els recursos existents: plantegen un model econòmic que resol la seva sostenibilitat i utilitzen indicadors de seguiment i impacte.

Perquè augmenten les possibilitats d'èxit: permeten aprofitar el coneixement i l'experiència que qui ja ha trobat una solució total o parcial a un problema, reduint els costos de R+D+i social.

Partnering for Change

Estats Units

Col·laboració públic-privada de serveis a famílies monoparentals per assegurar l’accés a habitatge estable i a serveis de suport, gestió i informació. Això permet una major eficàcia en altres intervencions relacionades amb l'educació dels fills, l'ocupació, la salut física i mental i, en general, una major estabilitat que afavoreix el benestar d'aquestes persones i famílies. 

Implantació en marxa

Llegir més

Simplon

França

Formació intensiva en programació dirigida principalment a persones aturades i col·lectius poc representats al sector digital (dones, refugiats i sèniors). El seu enfocament educatiu únic inclou tècniques com l’aprenentatge pràctic, la tutoria inversa i l’educació entre iguals amb l’objectiu d'ajudar els participants a desenvolupar habilitats professionals i socials a llarg termini.

Implantació en marxa

Llegir més

Specialisterne

Dinamarca

Empresa social que ocupa persones amb autisme o síndrome d’Asperger per la seva capacitat de realitzar eficaçment tasques repetitives que requereixen molta concentració. El model potencia les seves característiques i habilitats especials i les empra com a avantatge competitiu a l'hora de prestar serveis de gran qualitat a altres empreses que van des de la gestió de software a la logística i les proves de dades.

Implantació en marxa

Llegir més

The Change Factory

Noruega

Forandringsfabrikken (The Change Factory) és una organització que busca implicar infants i joves, com a usuaris  de  serveis i experts en els diversos sistemes públics (escoles, hospitals, sistemes  de  tutela...), en el disseny i la gestió dels programes i organitzacions que afecten directament les seves vides, facilitant la seva participació com a avaluadors experts i impulsors de canvis.

Implantació en marxa

Llegir més

Acta Vista

França

Programa que promou la integració laboral de col·lectius vulnerables mitjançant cursos de formació professional certificats que es duen a terme en camps de restauració de monuments històrics. A més de desenvolupar les competències pròpies de professions especialitzades en patrimoni, els participants són acompanyats individualment per superar altres possibles barreres a l'ocupació.

En adaptació o negociació

Llegir més

Bons d'Impacte Social

Regne Unit

Un Bo d'Impacte Social (BIS) és un contracte de pagament per resultats entre una administració pública i inversors d'impacte, utilitzat per finançar solucions innovadores a problemes socials concrets. El mecanisme permet superar barreres a l'experimentació des del sector públic, ja que l'administració reemborsa el capital aportat amb un retorn financer només...

En adaptació o negociació

Llegir més

Bridge for Billions

Estats Units

Software d'incubació online que ajuda emprenedors que es troben en fase germinal a estructurar i desenvolupar els seus negocis pas a pas. El pla dura tres mesos i es basa en tres pilars: aprenentatge pràctic, suport i assessorament de mentors del sector i una xarxa global d'emprenedors amb qui compartir l'experiència.

En adaptació o negociació

Llegir més

Digital Opportunity Trust

Canadà

Programes liderats per joves, basats en l'aprenentatge pràctic, que els empoderen per utilitzar la tecnologia amb finalitats empresarials, educatives, comunitàries i de desenvolupament personal. El model equipa els participants amb competències empresarials i socials i els ofereix experiències professionals significatives per superar les situacions d'atur i desempoderament.

En adaptació o negociació

Llegir més

Evergreen Cooperatives

Estats Units

Programa de creació de cooperatives de treball integrades per persones de comunitats vulnerables amb dificultats per accedir a l'ocupació. S'estructura en una xarxa d'empreses socials amb afany de lucre, de base comunitària, que busquen combinar la creació d'ocupació de qualitat amb la generació de riquesa local i la sostenibilitat.

En adaptació o negociació

Llegir més

Forge

Argentina

Programa que aborda les dificultats dels joves més vulnerables a l'hora d'accedir a una primera feina de qualitat mitjançant una combinació de formació, mentoria i aprenentatge al lloc de treball. La intervenció acompanya els estudiants durant l'últim curs d'educació secundària i el primer any d'experiència laboral en una feina de qualitat.

En adaptació o negociació

Llegir més

Pàgines