Solucions innovadores

Facilitem la implantació d'innovacions socials per resoldre problemes crítics de les comunitats:

Perquè les innovacions amb impacte social demostrat acceleren el procés de canvi: si estan funcionant amb èxit podem adaptar-les a nous contextos i implantar-les de forma ràpida i eficient, en lloc d'innovar pel mètode assajo error.

Perquè optimitzen els recursos existents: plantegen un model econòmic que resol la seva sostenibilitat i utilitzen indicadors de seguiment i impacte.

Perquè augmenten les possibilitats d'èxit: permeten aprofitar el coneixement i l'experiència que qui ja ha trobat una solució total o parcial a un problema, reduint els costos de R+D+i social.

Green City Force

Estats Units

Programa que treballa amb joves de comunitats amb baixos ingressos i els ocupa en serveis relacionats amb el medi ambient, preparant-los per desenvolupar carreres professionals relacionades amb la sostenibilitat mentre contribueixen a reduir les emissions dels gasos causants de l’efecte hivernacle i promoure l’economia verda a les seves comunitats.

En adaptació o negociació

Llegir més

Harlem Children's Zone

Estats Units

Harlem Children's Zone (HCZ) és un projecte de base comunitària dissenyat per trencar la pobresa generacional. Ho fa mitjançant línies educatives integrals que abasten des del naixement fins els ensenyaments superiors, serveis socials i programes de desenvolupament comunitari que ajuden els infants a entrar i tenir èxit a la Universitat, a accedir al món laboral i desenvolupar competències per un futur exitós.

En adaptació o negociació

Llegir més

JobAct

Alemanya

Programa que combina la formació teatral amb altres tècniques per desenvolupar competències psicoemocionals i laborals, ajudant així diversos col·lectius de persones sense feina (joves, aturats de llarga durada, pares i mares solters, immigrants i refugiats) a millorar la seva autoestima, convertir la passivitat en proactivitat i trobar feina.

En adaptació o negociació

Llegir més

Jobfactory

Suïssa

Organització amb afany de lucre que ofereix formació professional i coaching a joves aturats i els dona l’oportunitat d’iniciar unes pràctiques a la pròpia empresa, que compta amb 17 línies de negoci en els sectors de la producció, els serveis i el comerç. L'objectiu és equipar els joves sense experiència amb les competències necessàries per seguir els seus itineraris formatius i accedir al món laboral.

En adaptació o negociació

Llegir més

Jongerenloket

Països Baixos

Jongerenloket (Youh Box, en anglès) és un servei municipal de finestreta única que actua com a centre de recursos per a joves en risc d'exclusió. Es tracta d'una institució única on els usuaris poden demanar assessorament pel que fa a formació, habitatge, salut, emprenedoria i altres temes que puguin afectar les seves vides.

En adaptació o negociació

Llegir més

Pathways to Education

Canadà

Programa que ofereix suport integral als estudiants en comunitats de baixos ingressos per ajudar-los a acabar l'educació secundària, seguir en itineraris formatius o laborals i trencar el cicle de la pobresa. Tutories extraescolars, ajuts econòmics i mentoring s'ofereixen en paral·lel al sistema educatiu per superar les barreres existents.

En adaptació o negociació

Llegir més

Prodes

Líban

Programa d'emprenedoria als sectors del turisme i l'hostaleria dirigit principalment a dones i joves en zones rurals. Les activitats són desenvolupades a mida segons les necessitats locals i busquen millorar la inserció laboral i el desenvolupament rural mitjançant tres components clau: formació, desenvolupament empresarial i networking.

En adaptació o negociació

Llegir més

Reempresa

Espanya

Mercat de transferència de petites i mitjanes empreses sense afany de lucre que connecta negocis en procés de tancament amb possibles compradors. Oferint mediació professional, així com informació verificada i precisa sobre les empreses i serveis de consultoria durant el procés de negociació, funciona com un instrument per donar llarga vida als negocis viables.

En adaptació o negociació

Llegir més

Roots of Empathy

Canadà

Programa d’alfabetització emocional amb base empírica que convida nadons a les aules per millorar l’empatia i reduir la violència entre els alumnes d’entre 5 i 12 anys. El currículum s'imparteix dins de l'horari escolar i està adaptat a 4 grups d'edat per arribar als estudiants en diferents etapes del seu desenvolupament. 

En adaptació o negociació

Llegir més

SOS Project

Regne Unit

Programa de mentoria integral, on els mentors són exdelinqüents, que acompanya la reinserció social d’expresos i duu a terme tasques de prevenció per evitar que joves en risc s’impliquin en activitats delictives. No només contribueix a reduir les taxes de reincidència sinó que també té efecte en els propis mentors, que milloren les seves competències i perspectives d’ocupació.

En adaptació o negociació

Llegir més

Pàgines