Solucions innovadores

Facilitem la implantació d'innovacions socials per resoldre problemes crítics de les comunitats:

Perquè les innovacions amb impacte social demostrat acceleren el procés de canvi: si estan funcionant amb èxit podem adaptar-les a nous contextos i implantar-les de forma ràpida i eficient, en lloc d'innovar pel mètode assajo error.

Perquè optimitzen els recursos existents: plantegen un model econòmic que resol la seva sostenibilitat i utilitzen indicadors de seguiment i impacte.

Perquè augmenten les possibilitats d'èxit: permeten aprofitar el coneixement i l'experiència que qui ja ha trobat una solució total o parcial a un problema, reduint els costos de R+D+i social.

EcoCity Partners

Estats Units

Canvia les regles del joc en el finançament de millores d'eficiència energètica d'edificis. Mobilitza recursos financers privats a través de l'emissió de bons, sense comprometre el pressupost públic ni la solvència de l'Administració.

Llegir més

Future Farmers Foundation

Sud-àfrica

Model de capacitació professional agropecuària per a joves amb alt risc d'exclusió, basat en la figura de l'aprenent. Prepara als seus participants per ocupar llocs de màxim nivell gerencial en el sector.

Llegir més

Groupe La Varappe

França

Model d'inserció laboral per a persones amb baix nivell de qualificació professional. Compta amb un grup de 4 empreses organitzades en dues divisions que li permeten aconseguir un gran impacte: una divisió centrada en les persones i la seva capacitació professional per a la reinserció laboral (Eureka i Evolio), una altra centrada en serveis en el sector mediambiental (LVD Environnement i LVD Energie).

Llegir més

I:CO

Suïssa

Model de recollida de peces tèxtils per reciclar, basat en l'incentiu als ciutadans, que reben un val descompte per a properes compres en funció de la roba usada dipositada en les botigues adherides.

Llegir més

Progetto Quid

Itàlia

Marca de moda que promou la reincorporació laboral de persones en situació de vulnerabilitat a través de la creació de peces de roba úniques fabricades amb teles romanents de signatures italianes ja consolidades al mercat mundial.

Llegir més

Pure Leapfrog

Regne Unit

Principal proveïdor d'inversió social i suport professional a projectes comunitaris d'eficiència energètica en el Regne Unit, pel que han teixit una àmplia xarxa d'entitats col·laboradores del sector financer i profesional.

Llegir més

Second Chance

Estats Units

Model d'inserció laboral en el sector de la deconstrucció d'edificis, que ofereix un programa de capacitació integral, més enllà dels aspectes tècnics o professionals, dirigit a persones amb especials dificultats per a la seva ocupabilitat. 

Llegir més

Swan Equality and Diversity

Espanya

Una associació que gestiona la propietat d'habitatges i que, a partir de la identificació de les necessitats dels seus residents, clients i treballadors, incorpora bones pràctiques en la prestació de serveis i organitza activitats comunitàries per promoure el coneixement mutu, la salut i el respecte. L’objectiu és eliminar les barreres existents per millorar la igualtat, la cohesió i la inclusió en les seves diferents vessants.

Llegir més

TerraCycle

Estats Units

Model de reciclat de residus de difícil gestió a través d'un innovador sistema que promou una alta implicació del ciutadà en el procés de reciclat i involucra a les companyies generadores del residu a través de programes específics.

Llegir més

Pàgines