Solucions innovadores

Facilitem la implantació d'innovacions socials per resoldre problemes crítics de les comunitats:

Perquè les innovacions amb impacte social demostrat acceleren el procés de canvi: si estan funcionant amb èxit podem adaptar-les a nous contextos i implantar-les de forma ràpida i eficient, en lloc d'innovar pel mètode assajo error.

Perquè optimitzen els recursos existents: plantegen un model econòmic que resol la seva sostenibilitat i utilitzen indicadors de seguiment i impacte.

Perquè augmenten les possibilitats d'èxit: permeten aprofitar el coneixement i l'experiència que qui ja ha trobat una solució total o parcial a un problema, reduint els costos de R+D+i social.

Aprop

Espanya

Pisos d'estada temporal de construcció ràpida, sostenible i de qualitat. Pensats per recuperar espai pels ciutadans i reduir la contaminació, i destinats a persones que esperen la construcció de promocions d’habitatge públic. 

Model compartit

Llegir més

Apropa Cultura

Espanya

Plataforma col·laborativa que genera sinergies entre equipaments culturals i entitats socials per promoure un lleure cultural inclusiu i transformador. Les seves accions se centren, per una banda, a facilitar l'accés de col·lectius vulnerables a la programació habitual dels equipaments i, per l'altra, a capacitar els professionals del sector per atendre les necessitats específiques d'...

Model compartit

Llegir més

Asociación Civil Andar

Argentina

Desenvolupament de negocis inclusius per augmentar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat. Iniciativa d'inserció laboral multinegoci i multiactivitat a Buenos Aires, en un context de pocs recursos públics i grans retallades. Desenvolupa activitats productives com un forn de pa i càtering, combinades amb formació professional (escola de cuina) i activitats esportives (lliga de futbol).

Model compartit

Llegir més

Avanti Fellows

Índia

Millora l'educació en matemàtiques i ciències d'estudiants de secundària amb escassos recursos, oferint una alternativa a la cara oferta de classes particulars per la preparació dels exàmens d'accés a la universitat. Aplica la metodologia peer-to-peer amb el recolzament d'una xarxa de mentors (voluntaris universitaris).

Model compartit

Llegir més

Baby's Space

Estats Units

Model holístic de serveis a la primera infància basat al barri que proporciona oportunitats per l’èxit educatiu centrant els programes en el punt de vista del bebè, la participació de les famílies i la transformació comunitària. Les instal·lacions són centres únics on els serveis a infants i famílies s'interrelacionen i adquireixen igual importància, responent a les seves cultures, valors i necessitats.

Model compartit

Llegir més

Barrios Sostenibles

Espanya

Programa de formació per a joves en situació de vulnerabilitat en professions de futur relacionades amb l'eficiència energètica i el medi ambient a través d'una metodologia d'intervenció sistèmica, integral i participativa focalitzada en el territori. Mentre aprenen, els alumnes es converteixen en vectors de transformació social i millora del barri, promovent la sostenibilitat i cura del medi ambient.

Model compartit

Llegir més

Beats Rhymes and Life

Estats Units

Programa de millora de la salut mental i el benestar social que utilitza el hip-hop i altres formes culturals juvenils com a catalitzadors del canvi. 

Model compartit

Llegir més

Better World Books

Estats Units

Recollida d'excedents de llibres, per exemple de biblioteques, per a la seva venda online. Per cada llibre comprat es dóna un altre a algú que ho necessita, a més de recollir fons per a organitzacions que treballen en alfabetització. 

Model compartit

Llegir més

Big White Wall

Regne Unit

Plataforma i comunitat digital anònima, activa 24/7. Ajuda als seus integrants a autogestionar el seu benestar emocional i salut mental mitjançant una xarxa de suport, amb el suport guiat i la supervisió constant de professionals capacitats. 

Model compartit

Llegir més

Bould

Estats Units

Programa de formació per obtenir una certificació professional en tècniques de construcció i rehabilitació d'edificis seguint principis d'eficiència energètica, basat en la participació dels principals actors involucrats: estudiants, professionals i empreses constructores.

Model compartit

Llegir més

Pàgines