Solucions innovadores

Facilitem la implantació d'innovacions socials per resoldre problemes crítics de les comunitats:

Perquè les innovacions amb impacte social demostrat acceleren el procés de canvi: si estan funcionant amb èxit podem adaptar-les a nous contextos i implantar-les de forma ràpida i eficient, en lloc d'innovar pel mètode assajo error.

Perquè optimitzen els recursos existents: plantegen un model econòmic que resol la seva sostenibilitat i utilitzen indicadors de seguiment i impacte.

Perquè augmenten les possibilitats d'èxit: permeten aprofitar el coneixement i l'experiència que qui ja ha trobat una solució total o parcial a un problema, reduint els costos de R+D+i social.

Children's University

Regne Unit

Programa extracurricular que anima a nens de 5 a 14 anys a provar noves experiències, descobrir i desenvolupar interessos, i adquirir competències a través d'un menú amb diverses activitats. Aquestes són realitzades per socis acreditats, per exemple: museus, espais esportius, universitats, socis de la comunitat i clubs extraescolars, etc.

Model compartit

Llegir més

Cigales

França

Clubs d'estalvi i inversió per a la creació de microempreses locals i el finançament de projectes d’emprenedoria social d’àmbit local a través de la mobilització de l’estalvi de la pròpia comunitat on es desenvolupen.

Model compartit

Llegir més

Círculos de Aprendizaje

Colòmbia

Ambients d'aprenentatge dins de la comunitat per a infants i adolescents de 12 a 15 anys de població immigrant o desplaçada, que són acompanyats per joves docents o tutors de la mateixa comunitat (assessorats i orientats per un equip pedagògic) que faciliten el seu aprenentatge de manera personalitzada. Els cercles operen fora de l'escola formal, però estan lligats al sistema educatiu.

 

Model compartit

Llegir més

Citizen Schools

Estats Units

Mobilitza a líders educatius, empresarials i famílies per portar endavant el seu model de suport extraescolar de qualitat. El seu objectiu és disminuir la bretxa educativa dels estudiants sense recursos, connectant-los amb persones adultes de la comunitat que els ajuden en la seva formació i orientació.

Model compartit

Llegir més

Class of Clans

Espanya

Projecte que integra en un joc les assignatures de Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia i Educació Visual i Plàstica del primer curs de l'ESO. A partir del marc simbòlic i estètic del joc online Clash of Clans, els alumnes han de superar tasques i esdeveniments setmanals basats en l'ús de les TIC, l'aprenentatge col·laboratiu, el creative thinking i altres metodologies innovadores.

Model compartit

Llegir més

CLT Network

Regne Unit

Organització amb la finalitat d'adquirir i gestionar la terra per al benefici social, econòmic i ambiental de la comunitat local. Funciona com un sistema tripartit: propietaris de l’habitatge CLT, entitats del tercer sector i administració pública, i la comunitat local. 

Model compartit

Llegir més

Cluster Hiring Initiative

Estats Units

Alternativa a les pràctiques i les normes de contractació per departament. A través d'aquesta iniciativa es creen àrees interdisciplinàries de coneixement que tanquen bretxes entre departaments acadèmics, fomentant la recerca, l'educació i les activitats d'extensió col·laboratives.

Model compartit

Llegir més

CoAbode

Estats Units

Plataforma web que permet a les mares sense parella buscar altres amb qui compartir habitatge i recursos per millorar les seves condicions de vida.

Model compartit

Llegir més

CoderDojo

Irlanda

Moviment mundial de clubs de programació gratuïts per a joves, on programadors professionals guien els seus primers passos al món de la programació i els ajuden a realitzar un projecte personal. És una iniciativa de voluntariat que fomenta un sistema autodirigit, l'aprenentatge entre iguals per a la capacitació en TIC, i la creació autònoma de projectes amb mitjans digitals.

Model compartit

Llegir més

Committee for Democracy in Information Technology (CDI)

Brasil

Moviment per capacitar a joves de comunitats desfavorides en competències digitals i, d'aquesta forma, incrementar les seves oportunitats de treball i incorporació en la societat contemporània. Les comunitats CDI són espais informals d'educació tecnològica amb educació en ciutadania i emprenedoria, que es desenvolupen sota el paraigua de les institucions associades a les comunitats.

Model compartit

Llegir més

Pàgines