Solucions innovadores

Facilitem la implantació d'innovacions socials per resoldre problemes crítics de les comunitats:

Perquè les innovacions amb impacte social demostrat acceleren el procés de canvi: si estan funcionant amb èxit podem adaptar-les a nous contextos i implantar-les de forma ràpida i eficient, en lloc d'innovar pel mètode assajo error.

Perquè optimitzen els recursos existents: plantegen un model econòmic que resol la seva sostenibilitat i utilitzen indicadors de seguiment i impacte.

Perquè augmenten les possibilitats d'èxit: permeten aprofitar el coneixement i l'experiència que qui ja ha trobat una solució total o parcial a un problema, reduint els costos de R+D+i social.

Ekstra Start

Suècia

Plataforma creada per estudiants, on els que busquen treball connecten amb empreses que busquen estudiants i que per tant actua com a punt de trobada entre joves i proveïdors de treball. El lloc que poden trobar és a llarg termini, pràctiques de curta durada o una oportunitat com a aprenentes.​

Model compartit

Llegir més

El Llindar

Espanya

Escola de Segona Oportunitat que impulsa actuacions educatives i professionalitzadores, alternatives i innovadores, per a joves que no encaixen en les ofertes d'ensenyament reglat i es troben exclosos del sistema educatiu i social. La formació es fa amb itineraris més llargs, flexibles i adaptats que respecten el temps de cada jove més que no pas el cronològic.

Model compartit

Llegir més

Encore.org

Estats Units

Crea i recolza itineraris per connectar els treballadors de més edat amb oportunitats laborals que milloren la societat. Utilitza les històries personals i les tècniques de comunicació per compartir habilitats, experiència i coneixement, al mateix temps que redefineix la darrera etapa de la vida en base a la renovació individual i l'impacte social.

Model compartit

Llegir més

Energy Control

Espanya

Mitjançant una metodologia personalitzada, d'igual a igual, que genera confiança i seguretat, el projecte estableix contacte amb joves consumidors de drogues que assisteixen a espais d'oci per tal de difondre informació sobre reducció de danys i minimització de riscs. El servei confidencial d'anàlisi de substàncies és una de les eines que ajuda els usuaris a prendre decisions informades.

Model compartit

Llegir més

Equinocci

Espanya

Projecte en un pis compartit de tres places d’habitatge de llarga durada per a joves extutelats, especialment aquells que volen finalitzar una formació reglada. Els joves reben el suport del voluntariat de la comunitat i recursos del territori, que es complementen amb el suport tècnic-educatiu de l’entitat social. 

Model compartit

Llegir més

Esplai La Florida

Espanya

Entitat orientada a la inclusió social i la promoció comunitària que desenvolupa projectes socioeducatius per infants i prelaborals per joves que surten del circuït escolar sense recursos ni expectatives. Metodologia flexible i creativa que incorpora agents de la comunitat per donar resposta a noves demandes, incorporant models pedagògics com l'educació en valors i l'aprenentatge-servei.

Model compartit

Llegir més

Farmland LP

Estats Units

Treballa amb inversors i propietaris gestionant les seves terres de cultiu i granges. Les converteix al cultiu orgànic, augmentant el valor de la terra i el que produeix, i consolida superfícies per millorar l'economia d'escala. D'aquesta manera, crea valor per als agricultors, que treballen la terra sense endeutar-se en la compra, i per als inversors, que es beneficien d'una gestió professional i sostenible. 

Model compartit

Llegir més

Fazendo Minha História

Brasil

Enfocament personalitzat en l'atenció dels menors tutelats on la lectura i el treball sobre la seva història vital, a través de reflexions i converses amb col·laboradors voluntaris, acaben materialitzant-se en un àlbum de vida.

Model compartit

Llegir més

Fryshuset

Suècia

Centre d'activitats que ofereix programes socials i educatius per recolzar els joves en l'organització dels seus propis projectes. Acollint una gran varietat de serveis i instal·lacions dins d'un gran edifici, proporciona recursos, informació, assessorament i un espai acollidor als seus usuaris.

Model compartit

Llegir més

Fulfill the Dream

Estats Units

Enfocament pedagògic holístic que busca l'empoderament dels joves des dels àmbits escolar i extraescolar, amb l'objectiu de comprometre a futures generacions de líders, innovadors i agents de canvi. Els 10 tallers que conformen el programa estan estratègicament vinculats a la cultura juvenil a través de materials audiovisuals, cançons de hip-hop o activitats teatrals, que ajuden a generar reflexions i a mantenir la implicació i l'interès...

Model compartit

Llegir més

Pàgines