Avís legal

Download fairplay apk for casino and betting Wild set of porn scenes on https://pornsok.com Library zlibrary . Вавада приветствует вас в мире азарта и больших выигрышей! Здесь каждый новичок получает 100% бонус на первый депозит. Исследуйте огромный выбор слотов, настольных игр и живых дилеров.

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSICE), s'informa dels aspectes legals següents:

Propietat del lloc web

Titular: SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITIES, UPSOCIAL S.L. (endavant UPSOCIAL)

NIF: B66224007

Contacte: info@upsocial.org

Condicions generals d'ús

Titular

UPSOCIAL, com a titular i responsable d'aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document per complir les obligacions de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

Objecte

El lloc web d'UPSOCIAL té com a objecte facilitar al públic informació de la seva contribució per tal de resoldre reptes socials amb innovacions orientades a escalar el seu impacte.

Continguts

Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada al portal web, els continguts d'aquest poden ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, cosa per la qual és convenient comprovar-ne la vigència o l'exactitud tot acudint sempre als textos del lloc web.

El titular del lloc web es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitats d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o a la configuració i presentació d'aquesta.

Acceptació

L'ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l'acceptació expressa i plena de les condicions que s'exposen aquí, sense perjudici d'aquelles particulars que es poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Accés del lloc web

Com s'ha detallat anteriorment, l'accés al web d'UPSOCIAL és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar i conèixer l'avís legal, la política de les galetes i la política de privacitat. 

Accés gratuït

L'accés al lloc web per als usuaris té caràcter gratuït, tret que es faci referència al cost de la connexió a Internet proporcionada pel proveïdor d'accés a Internet (ISP, en les seves sigles en anglès) contractat pel seu compte.

Condicions generals d'ús

La utilització del lloc web d'UPSOCIAL per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari. L'usuari es compromet a fer-ne ús d'acord amb aquest Avís Legal i a no fer servir la informació, activitats i serveis que l'UPSOCIAL posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis.

Continguts

Els continguts del lloc web de l'UPSOCIAL es posen a disposició de l'usuari com a informació pròpia i de tercers, cosa per la qual l'UPSOCIAL posarà els mitjans raonables a la seva disposició per tal que aquests continguts siguin sempre exactes i actualitzats.

Serveis interactius

Pel que fa a l'ús dels serveis interactius que permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través del lloc web de l'UPSOCIAL, si n'hi hagués en algun moment, serà conforme a la llei i a aquest avís legal. UPSOCIAL no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitador, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment d'allò que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de manera activa en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. 

Informació verídica

En cas de comunicar-se amb l’UPSOCIAL, l'usuari haurà de facilitar informació verídica, cosa per la qual l'usuari garantirà sempre l'autenticitat de les dades comunicades. L'usuari es responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada actualitzada.

Usuaris menors d'edat

Els usuaris menors d'edat sempre han d'obtenir prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, per a l'ús dels serveis. La responsabilitat en la determinació dels continguts als quals accedeix un menor és responsabilitat dels pares, dels tutors o dels representants legals. Per evitar l'accés a contingut no apropiat per Internet, es recomana l'ús de programes o filtres que limitin el contingut disponible.

Ús correcte del lloc web

L'usuari es compromet a la utilització correcta del web i les utilitats que se li proporcionin d'acord amb la llei, aquest Avís legal i les instruccions i avisos que se li comuniquin. L'usuari s'obliga a l'ús exclusiu del web i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixen la legalitat vigent i/o puguin ser lesives dels drets legítims d'UPSOCIAL, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements que formen el lloc web, com també la seva estructura, disseny, fotografies, icones gràfiques, imatges, codi font, logotipus, marques i altres signes distintius que hi apareguin, són propietat intel·lectual d'UPSOCIAL o, si escau, de tercers, tret que s'especifiqui el contrari, i estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual i industrial corresponents.  L'usuari no pot fer servir la marca gràfica o qualsevol altre signe distintiu d'UPSOCIAL dintre de la seva pàgina web tret dels casos expressament autoritzats per UPSOCIAL. Aquestes autoritzacions cal demanar-les per escrit a UPSOCIAL. Per tot això, l'usuari que accedeixi a la pàgina web ha de respectar en tot moment tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial del lloc web titularitat d'UPSOCIAL o de tercers. 

La reproducció total o parcial, ús, distribució o comunicació pública, requereix l'autorització escrita prèvia per part d'UPSOCIAL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d'UPSOCIAL és considerat un incompliment greu dels drets de la propietat intel·lectual o industrial.

Igualment, les imatges i altres elements gràfics continguts al lloc web estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual i industrial corresponents. L'ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que hi hagi l'autorització prèvia i expressa del titular.

Pel que fa a les cites de productes i/o serveis de tercers, el titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els drets de la propietat industrial i intel·lectual corresponents i el seu sol esment o aparició al web no n'implica l'existència de cap dret ni responsabilitat, com tampoc patrocini o recomanació.

Enllaços de tercers a la pàgina d'UPSOCIAL

Si un usuari vol introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web d'UPSOCIAL haurà d'obtenir l'autorització d'UPSOCIAL.

El titular del lloc web declara el seu respecte pels drets de la propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que en el nostre lloc web es poguessin estar violant els seus drets, li preguem que es posi en contacte amb el titular del lloc web: info@upsocial.org.

Exclusió de garanties i responsabilitats

L'usuari respon pels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'UPSOCIAL pugui patir a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest Avís legal.

Protecció de dades

Per a aquells casos en què s'obtinguin, tractin o emmagatzemin dades personals, cal fer-ho d'acord amb la Política de Privacitat publicada al lloc web i que pot consultar al peu d'aquesta.

Política de galetes

Al text legal de la Política de Galetes es detalla l'ús de les galetes i el pot consultar al peu d'aquest web.

Accés al lloc web

UPSOCIAL no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol mena produïts a l'usuari a conseqüència de fallades a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la seva prestació o amb caràcter previ.

Qualitat del servei i dels continguts

El titular del lloc web no garanteix la inexistència d'errades a l'accés al web, al seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que el titular del lloc web durà a terme tots els esforços per, si s'escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. En cas que l'usuari consideri que existeix algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, li preguem que es posi en contacte amb el titular del lloc web.

Tant l'accés al lloc web, com l'ús que es pugui fer de la informació que conté, és de responsabilitat exclusiva de qui ho fa.

UPSOCIAL sempre ha d'intentar garantir el funcionament correcte del lloc web les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, tot i que no es pugui descartar la possibilitat que hi hagi determinades causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o qualsevol altra circumstància semblant que facin impossible l'accés a la pàgina web. Per tot això, UPSOCIAL no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar a conseqüència de la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web o dels seus serveis i continguts. UPSOCIAL no es fa responsable de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts, de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal, o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del lloc web.

UPSOCIAL es reserva el dret a interrompre, en cas que ho cregui necessari, l'accés al seu lloc web en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius de seguretat de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. En resum, UPSOCIAL en cap cas es responsabilitza de les conseqüències d'interrupcions eventuals, atès que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web.

En compliment del que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el titular del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat per col·laborar de manera activa en la retirada o, si escau, en el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Enllaços de tercers

Els enllaços continguts en el nostre lloc web també poden adreçar a continguts web de tercers. En aquests casos UPSOCIAL actua com a prestador de serveis d'intermediació d'acord amb l'article 17 de la Llei 34/2002 i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a les pàgines web de tercers en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç.

L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a UPSOCIAL, ni fa una revisió dels seus continguts, i, per això, el titular UPSOCIAL no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs. En el supòsit que l'usuari consideri que hi ha un enllaç amb contingut il·lícit, ho podrà comunicar a UPSOCIAL, al correu electrònic info@upsocial.org, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar l'enllaç corresponent.

El titular del lloc web tampoc es pot fer responsable del funcionament del lloc enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l'accés o ús d'aquesta.

L'establiment de l'enllaç amb una altra pàgina web no suposarà cap mena d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part d'UPSOCIAL.

UPSOCIAL no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que pugui oferir l'establiment de l'enllaç amb una altra pàgina web. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys o accions que es poguessin derivar de l'accés a la pàgina de l'enllaç.

Xarxes socials

Addicionalment, UPSOCIAL té presència a les xarxes socials per a les quals, si desitja conèixer les condicions de privacitat i ús de galetes, cal consultar les polítiques proporcionades per aquestes:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Instagram: https://help.instagram.com/

UPSOCIAL no fa tractaments de dades personals a les xarxes socials.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, com també qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del lloc web d'UPSOCIAL, és la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir de l'accés a la pàgina web, l'usuari i l’UPSOCIAL, en els casos en què la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre's a un fur, acorden sotmetre's als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

Política de privacitat

Informació bàsica sobre la Protecció de Dades

Responsable

SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITIES, UP SOCIAL S.L.

B66224007

Travessera de Gràcia, núm. 88, 1r 1a, 08006 Barcelona 

Contacte

loto@upsocial.org

Finalitat

1. Consultes i sol·licituds d'informació de clients i tercers: donar resposta a la sol·licitud plantejada.

2. Subscripció a la newsletter o registre a l’UPSOCIAL: enviament de comunicacions periòdiques i registre al web per accedir a la informació de les activitats que organitza l’UPSOCIAL.

Legitimació

1. Consultes i sol·licituds d'informació de clients i tercers: interès legítim d'atenció a l'interessat en resposta als correus electrònics rebuts i consentiment explícit en el formulari de contacte.

2. Subscripció a la newsletter o registre a l’UPSOCIAL: consentiment explícit al formulari.

Conservació

La informació recollida de la persona interessada es conservarà mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat, les dades es cancel·laran. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades i només es conservaran a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el seu termini de prescripció, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació. A la segona capa informativa es detallen els terminis de conservació de la informació en relació amb diferents matèries.

Veure, tot seguit, més informació a la segona capa informativa.

Procedència

1. Consultes i sol·licituds d'informació de clients i tercers: el mateix interessat o el seu representant legal.

2. Subscripció a la newsletter o registre a l’UPSOCIAL: el mateix interessat o el seu representant legal.

Destinataris

Aquestes dades seran tractades per l'UPSOCIAL. Compartim les seves dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s'ha formalitzat el contracte preceptiu en els termes de l'article 28 del RGPD.

Transferències internacionals

No fem transferències internacionals amb les seves dades.

Drets

Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades personals, com s'explica a l'apartat corresponent. 

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en el detall dels apartats que li presentem tot seguit (segona capa informativa).

Informació general

Aquesta Política de privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això d'acord amb les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals: el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD); i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD).

D'acord amb aquestes normatives, cal disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, cosa per la qual tot seguit li indiquem tots els detalls que li poden interessar pel que fa a com fem aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Responsable: qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de les dades personals.

L'informem que la societat SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITIES, UP SOCIAL S.L. (en endavant UPSOCIAL) és la titular del web upsocial.org, amb CIF B66224007 i domicili a Travessera de Gràcia, núm. 88, 1r 1a, 08006, Barcelona. Pot posar-s'hi en contacte per correu electrònic a info@upsocial.org.

Les dades personals que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud feta per la persona que n'és titular, en endavant, l'interessat. Aquesta informació es tractarà de manera lleial, lícita i transparent amb relació a l'interessat. Per altra banda, les dades personals es recolliran per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no es tractaran posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i s'actualitzaran sempre que calgui.

S'informarà la persona titular de les dades, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, si aquest fos necessari i conforme als aspectes següents:

Finalitat: amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics i formularis es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà ni utilitzarà per a altres finalitats, ni es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d'acord amb els principis del RGPD 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018. Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert nivells diferents de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, i hem adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d'aquestes dades personals.

Tot seguit, li detallem els usos i les finalitats previstes: 

1. Consultes i sol·licituds d'informació de clients i tercers: donar resposta a la sol·licitud plantejada.

2. Subscripció a la newsletter o registre a l’UPSOCIAL: enviament de comunicacions periòdiques i registre al web per accedir a la informació de les activitats que organitza l’UPSOCIAL.

Legitimació: quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La recollida i el tractament de les seves dades estan legitimats sempre per una o diverses bases jurídiques, que detallem tot seguit:

1. Consultes i sol·licituds d'informació de clients i tercers: interès legítim d'atenció a l'interessat com a resposta als correus electrònics rebuts i consentiment explícit en el formulari de contacte.

2. Subscripció a la newsletter o registre a l’UPSOCIAL: consentiment explícit al formulari.

Conservació Quant temps conservarem les seves dades?

Fem servir les seves dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. Tot seguit li detallem el temps que conservem les dades:

A títol informatiu es recullen els terminis de conservació de la informació pel que fa a diferents matèries:

DOCUMENT

TERMINI

REF.  LEGAL

Documentació de caràcter laboral o relacionada amb la Seguretat Social

4 anys

Article 21 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions a l'ordre social

Documentació comptable i fiscal a efectes mercantils

6 anys

Art. 30 Codi de comerç

Documentació comptable i fiscal a efectes fiscals

4 anys

Articles 66 a 70 de la Llei general tributària

Dades per a l'enviament d'informació sobre serveis

Mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió

No aplicable

Dades de persones que han contactat

Mentre no en sol·liciti la supressió

No aplicable

Procedència: com hem obtingut les seves dades?

Visitar el web d'UPSOCIAL no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. 

UPSOCIAL prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin dades personals sense el consentiment previ dels pares o tutors.

Tot seguit li indiquem la procedència de les dades:

1. Consultes i sol·licituds d'informació de clients i tercers: el mateix interessat o el seu representant legal. Al formulari de contacte se li sol·licitarà l'adreça de correu electrònic i el nom i cognoms. Opcionalment, se li sol·licitarà el nom de l'organització.

2. Subscripció a la newsletter o registre a l’UPSOCIAL: el mateix interessat o el seu representant legal. En la subscripció a la newsletter se li sol·licitarà l'adreça de correu electrònic, el nom i cognoms, l'idioma de la newsletter, la comunitat autònoma (només per a Espanya) i el país. Per registrar-se a l’UPSOCIAL s'haurà de posar en contacte amb l'adreça de correu electrònic info@upsocial.org.

Mesures de seguretat: què fem per protegir les seves dades?

UPSOCIAL adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.

Entre d'altres, destaquen les mesures següents:  

 • Garantir la confidencialitat integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes de tractament. 
 • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d'incident físic o tècnic. 
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades delicades.

Destinataris: a quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Aquestes dades seran tractades per l’UPSOCIAL. Compartim les seves dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s'ha formalitzat el contracte preceptiu en els termes de l'article 28 del RGPD. 

No fem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets: quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

La normativa vigent de protecció de dades l'empara en una sèrie de drets en relació amb l'ús que donem a les seves dades personals. Tots i cada un dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que només poden ser exercits pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.  

Tot seguit, li indiquem quins són els drets que li assisteixen:  

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals. 
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades. 
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l'«oblit»). 
 • Limitar o oposar-se a l'ús que donem a les seves dades. 
 • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o Internet. 
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. 
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant de l'autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets?

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, ho pot fer de la manera següent:

Presencialment o per correu electrònic a:

SOCIAL INNOVATION FOR COMMUNITIES, UP SOCIAL S.L.

B66224007

info@upsocial.org

A més dels drets que l'assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recollint o tractant d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades, vostè podrà fer una reclamació davant de l'autoritat de control, les dades de contacte de la qual li indiquem tot seguit: 

Agencia Española de Protección de Datos 

C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid.

Correu electrònic: info@agpd.es 

Telèfon: 912663517 

Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L'acceptació d'aquest document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra Política de privacitat, cosa per la qual autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes.

Política de galetes

Les galetes són arxius petits que s'instal·len a l'ordinador de l'usuari i que permeten al responsable d'un servei millorar la manera d'interactuar entre els seus visitants i el seu lloc web. En alguns casos, la instal·lació d'aquestes galetes requereix el consentiment de l'usuari.

Hi ha diferents classes de galetes, les afectades i les no afectades per la llei:

Galetes no afectades:

 • Tècniques:  són necessàries per a la navegació. Sense elles la pàgina no funcionaria adequadament.
 • De personalització o configuració:  permeten que la pàgina reconegui l'idioma de l'usuari, la mida de les lletres, etc.
 • De seguretat:  impedeixen o dificulten atacs contra el lloc web o els seus usuaris.

Galetes afectades:

 • Analítiques:  permeten mesurar l'activitat dels usuaris i elaborar estadístiques de navegació.
 • Publicitàries:  gestionen la freqüència i el contingut dels anuncis.
 • De seguiment:  emmagatzemen informació sobre els usuaris per mostrar-los publicitat personalitzada.

UPSOCIAL informa que el lloc web utilitza les galetes següents al domini upsocial.org:

Galetes necessàries

Les galetes necessàries ajuden a fer que una pàgina web sigui utilitzable tot activant funcions bàsiques com ara la navegació i l'accés a àrees segures del lloc web. El lloc web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.

Domini

Titularitat

Nom

Funció

Durada

upsocial.org

UPSOCIAL

has_js

Galeta comunament associada amb el sistema de gestió de continguts Drupal. Drupal fa servir aquesta galeta per indicar si el navegador dels visitants té el JavaScript habilitat o no.

Sessió

Galetes d'estadístiques

Són aquelles que permeten al seu responsable el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquesta mena de galetes es fa servir en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, per tal d'introduir-hi millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.

Domini

Titularitat

Nom

Funció

Durada

upsocial.org

Google

_ga

Registra una identificació única que es fa servir per generar dades estadístiques sobre com el visitant fa servir el lloc web.

13 mesos

upsocial.org

Google

_ga_H7KY16T8CN

Google Analytics  fa servir aquesta galeta per conservar l'estat de la sessió.

13 mesos

upsocial.org

Google

__utmt

Aquesta galeta l'estableix Google Analytics. Segons la seva documentació, es fa servir per limitar la taxa de sol·licituds del servei, cosa que limita la recopilació de dades en llocs de tràfic alt. Caduca als 10 minuts

10 minuts

upsocial.org

Google

__utmb

Aquesta és una de les quatre galetes principals establertes pel servei Google Analytics que permet que els propietaris dels llocs web rastregin el comportament dels visitants i mesurar el rendiment del lloc. Aquesta galeta determina sessions i visites noves i caduca als 30 minuts. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics. Qualsevol activitat feta per un usuari dintre dels 30 minuts compta com una sola visita, fins i tot si l'usuari abandona i després torna al lloc. Una tornada després de 30 minuts compta com una visita nova, però com un visitant recurrent.

30 minuts

upsocial.org

Google

__utmc

Aquesta és una de les quatre galetes principals establertes pel servei Google Analytics que permet que els propietaris dels llocs web rastregin el comportament dels visitants i mesurin el rendiment del lloc. No es fa servir a la majoria dels llocs, però està configurada per permetre la interoperatibilitat amb la versió anterior del codi de Google Analytics, coneguda com a Urchin. En aquestes versions anteriors, això es feia servir en combinació amb la galeta __utmb per identificar sessions/visites noves dels visitants que tornen. Quan Google Analytics la fa servir, sempre és una galeta de sessió que es destrueix quan l'usuari tanca el seu navegador. Quan es considera una galeta persistent, és probable que es tracti d'una galeta configurada amb una tecnologia diferent.

Sessió

upsocial.org

Google

__utmz

Aquesta és una de les quatre galetes principals establertes pel servei Google Analytics que permet que els propietaris dels llocs web facin un seguiment del comportament dels visitants i mesurin el rendiment del lloc. Aquesta galeta identifica la font del tràfic al lloc, per la qual cosa Google Analytics pot indicar als propietaris del lloc d'on procedeixen els visitants quan arriben al lloc. La galeta té una vida útil de 6 mesos i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

6 mesos

upsocial.org

Google

__utma

Aquesta és una de les quatre galetes principals establertes pel servei Google Analytics que permet que els propietaris dels llocs web rastregin el comportament dels visitants i mesurin el rendiment del lloc. Distingeix entre usuaris i sessions. Es fa servir per calcular estadístiques de visitants nous i recurrents. La galeta s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics. Els propietaris del lloc web poden personalitzar la vida útil de la galeta.

13 mesos

Galeta no classificada

Domini

Titularitat

Nom

Funció

Durada

upsocial.org

UPSOCIAL

__google_un

 

Sessió

 

Una vegada seleccionades les galetes al banner, per desactivar-les/activar-les del dispositiu cal fer-ho a través del seu navegador d'Internet o a través del mateix banner, i tornar-la a reactivar. Per a més informació de com gestionar les galetes consulti els enllaços següents:

Chrome des d'aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox des d'aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web

Explorer des d'aquí: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari des d'aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d'aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Serveis de tercers

Addicionalment, UPSOCIAL té presència als portals per als quals, si desitja conèixer les condicions de privacitat i ús de galetes, cal consultar les polítiques proporcionades per aquests:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Youtube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Linkedin: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Instagram: https://help.instagram.com/