Construir capacitat

Download fairplay apk for casino and betting

Introducció Projectes CA

Acompanyem la pràctica dels agents de canvi perquè siguin capaços d’atendre demandes socials, amb un impacte sostingut en el temps.

Processos orientats a enfortir el disseny de projectes innovadors potents i escalables, que redundin en una millora de les competències dels agents que els lideren.

Desenvolupament estratègic

Acompanyament a diversos perfils d’organitzacions d’àmbit públic, privat i social en la millora de la seva capacitat d’innovar.

Avaluació orientada al desenvolupament estratègic


Avaluació de la rellevància, eficàcia i eficiència de projectes d’innovació social, proposant estratègies per garantir la seva sostenibilitat i que aconsegueixin un major impacte.

Espais per la innovació


Articulació d’espais d’experimentació que potencien la innovació social, la sinergia entre diversos actors i l’intercanvi de coneixement.

Comunicació d’impacte


Construcció de narratives amb base en la teoria del canvi d’organitzacions i iniciatives, per tal d’aconseguir un major impacte.

Iniciatives per al canvi

Acompanyament en el disseny d’iniciatives promogudes per agents de canvi, orientades al canvi social.