Construir capacitat

Introducció Projectes CA

Acompanyem la pràctica dels agents de canvi perquè siguin capaços d’atendre demandes socials, amb un impacte sostingut en el temps.

Processos orientats a enfortir el disseny de projectes innovadors potents i escalables, que redundin en una millora de les competències dels agents que els lideren.

Desenvolupament estratègic

Acompanyament a diversos perfils d’organitzacions d’àmbit públic, privat i social en la millora de la seva capacitat d’innovar.

Avaluació orientada al desenvolupament estratègic


Avaluació de la rellevància, eficàcia i eficiència de projectes d’innovació social, proposant estratègies per garantir la seva sostenibilitat i que aconsegueixin un major impacte.

Espais per la innovació


Articulació d’espais d’experimentació que potencien la innovació social, la sinergia entre diversos actors i l’intercanvi de coneixement.

Comunicació d’impacte


Construcció de narratives amb base en la teoria del canvi d’organitzacions i iniciatives, per tal d’aconseguir un major impacte.

Iniciatives per al canvi

Acompanyament en el disseny d’iniciatives promogudes per agents de canvi, orientades al canvi social.