Projectes d’escala

Promovem l’adaptació, la implantació i l’escala d'innovacions provades implicant-nos en el projecte.