Escalar l’impacte

Introducción Escalas CA

We take the lead to scale solutions with differential value and transformative potential. We also accompany processes of adaptation and implementation of innovations with impact evidence.

We combine three strategies to scale impact: growth of the organization (scaling out), reassessment of the institutional framework (scaling up), shift of the cultural context (scaling deep). The goal of scaling is to generate systemic changes that allow to fully solve social problems.

ArtE

ArtE (The Art of Employability) alinea un grup de socis europeus per adaptar el model JobAct® a Espanya, Itàlia i Portugal. Desenvolupat a Alemanya per Projektfabrik, JobAct® acompanya persones en situació d’atur per desen

Pallapupas

Acompanyament al moment de reflexió estratègica en el qual es troba l'organització, amb l'objectiu de desenvolupar tot el seu potencial d'impacte.

Factoría F5

L'objectiu de Factoria F5 és crear la primera escola digital i solidària a Espanya, seguint el model de formació i inclusiu de Simplon, desenvolupat a França.

EuroPACE

Adaptació europea del model nord-americà PACE, un mecanisme de finançament que millora l'accés de la població a mesures de rehabilitació energètica d'edificis.

Contractes d'impacte Social

Un Bo d'Impacte Social (BIS) és un contracte de pagament-per-resultats signat entre una administració pública i inversors d'impacte, utilitzat per finançar una sèrie d'intervencions innovadores dirigides a solucionar un problema social concret.

JUMP Math

Model d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques que cobreix nou cursos, des d'Educació Infantil fins a 2n curs de l'ESO.